نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه یو ام مالزی

چکیده

پژوهش حاضر از نوع علم­سنجی است که با رویکردی پیمایشی به بررسی تولیدات علمی کشور در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سال­­های 1999 تا 2008 میلادی می­پردازد. جامعه پژوهش را تعداد 64826 مدرک تشکیل می­دهند که در مجموع 210724 استناد دریافت کرده­اند و حداقل یکی از پدیدآورندگان آن دارای وابستگی سازمانی به دانشگاه­ها و موسسات پژوهشی کشور بوده. میانگین استنادهای دریافتی برای هر مدرک 25/3 و میانگین خوداستنادی 4/1 بوده ­­است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مقالات مذکور و سهم کشور در تولیدات علمی خاورمیانه در سال 2008 میلادی 37 درصد و در تولیدات جهانی کمتر از 1 درصد بوده ­است. این تعداد تولیدات در سال 2008 رتبه دوم در خاورمیانه، ششم در آسیا و بیست و دوم در جهان را برای ایران به همراه داشته ­است. حدود 23 درصد از تولیدات علمی کشور حاصل همکاری­های بین­المللی بوده ­است. همچنین، حوزه­های موضوعی پزشکی، شیمی و مهندسی پرتولیدترین حیطه­های موضوعی کشور بوده­اند. از سوی دیگر، بر اساس نتایج آزمون رگرسیون نمایی، تولیدات بیوشیمی، ژنتیک و بیولوژی مولکولی با نرخ رشدی معادل 4/59 درصد، بیشترین میزان رشد طی دوره ده ­ساله را دارا بوده­اند. از نظر عملکرد، مجله آرشیو پزشکی ایران با 638 مقاله نمایه شده، برترین مجله از نظر تعداد مقالات، و مجله پلیمر ایران با 753 استناد دریافتی، پراستنادترین مجله کشور در این پایگاه بوده­اند. همچنین پژوهشگران کشور تنها 23/11 درصد از تولیدات خود را در مجلاات ایرانی نمایه شده در اسکوپوس منتشر کرده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran's Scientific Production in Scopus Database during 1999 to 2008

نویسنده [English]

  • Mohammad Amin Erfanmanesh

چکیده [English]

This research aimed to identify scientific production of Iran in Scopus database during 1999 to 2008. The research population consisted of 64826 documents which at least one of their authors was affiliated to Iranian universities or research institutions, and had been indexed in Scopus during the period studied. The results revealed that Iran's contribution to scientific production in the Middle-East in 2008 was 37 percent, while compared globally, it was less than 1%. These figures established the place of the Country in 2008 as the Second in the Middle-East, the Sixth in Asia, and the 22nd worldwide. The findings of the research showed that about 23% of the Country's scientific production available in Scopus is the result of international collaboration of Iranian researchers with other countries. Also, on the one hand,it was revealed that among others, the fields of Medicine, Chemistry, and Engineering have been the most productive branches in Iran. On the other hand, based on the results of a test of Regression, Bio-chemistry, Genetics, and Molecular Biology productions with 59.4 percent increase rate, had the highest level of increase during the decade studied. Further, examination of Iranian journals indexed in Scopus showed that Iranian Journal of Medical Archives with 638 indexed articles, had the maximum number of articles, and Journal of the Iranian Polymer with 753 citations received, was the most-cited Iranian journal in the Scopus database.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Production
  • Scientific Collaboration
  • Scopus
  • Scientometrics