نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، معرفی روش انتقال پایگاه داده­های رابطه­ای به آنتولوژی، دسته­بندی منابع ورودی برای روش انتقال و بررسی مهم­ترین رو­ش­های موجود در هر دسته است.
 روش تحقیق: در این پژوهش از روش تحقیق کتابخانه­ای برای جمع­آوری و بررسی مقالات موجود در زمینه انتقال پایگاه داده­های رابطه­ای به آنتولوژی استفاده شده است.
یافته­ها: پس از بررسی روش­های موجود برای انتقال پایگاه داده­های­ رابطه­ای به آنتولوژی، این روش­ها براساس منبع ورودی به سه دسته تقسیم شدند. منبع ورودی برای پایگاه داده­ رابطه­ای می­تواند شمای رابطه­ای، مدل­های داده­ای مفهومی و صفحات HTML باشد. ساده­ترین منبع قابل دسترسی که نیاز به همکاری مالک پایگاه داده ندارد، صفحات HTML مرتبط با پایگاه داده است. صفحات HTML ارتباط بین فرم­های وب­سایت و پایگاه داده را برقرار می­کنند ولی نمی­توان آن­ها را به­عنوان مدل واقعی پایگاه داده رابطه­ای در نظر گرفت، درنتیجه نمی­توان معانی نهفته در پایگاه داده­های رابطه­ای را از این منبع استخراج کرد. همچنین از نظر دسترسی به داده­ها باید خاطر نشان کرد که بازیابی همه­ی رکوردهای پایگاه داده رابطه­ای از طریق وب­سایت امری غیرممکن است. ساخت مدل مفهومی همیشه نخستین گام در فرآیند ایجاد پایگاه داده است، بنابراین ممکن است این مدل بیان­گر آخرین تغییرات و اصلاحات پایگاه داده نباشد. همچنین برخی ابزارهای مدل­سازی مفهومی پایگاه داده از همه ویژگی­های مدل­های مفهومی پشتیبانی نمی­کنند. بنابراین ملاحضه می­شود که شمای رابطه­ای بهترین منبع برای تولید آنتولوژی از پایگاه داده رابطه­ای است، هنگامی که ساختار پایگاه داده دردسترس و مالک پایگاه داده همکاری لازم را داشته باشد.
نتیجه­گیری: با توجه به بررسی­های انجام شده، بهترین منبع ورودی برای انتقال پایگاه داده­های رابطه­ای به آنتولوژی، شمای رابطه­ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Methods of Relational Databases Transfer to Onthology

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Pourkhani 1
  • Bita Shadgar 2
  • Alireza Osareh 2

چکیده [English]

Aim: The aim of this study is to introduce the methods of transferring relational databases to ontology, classification of entering resources for transferring methods and identify the most important methods which exist in each group.
Method: In this study, bibliographic analysis was used to gather and examine papers published on transferring relational databases to ontology. Some papers are derived from paper databases and others from papers published on the Internet.
Results: After identifying the existing methods for transferring relational databases to ontology, they were classified into three groups: relational schema, conceptual data models and HTML pages of which the easiest accessible source is HTML pages which does not need cooperation of owner of the relational databases. However, since they can't be considered as real relational databases the hidden concepts in relational databases can't be derived from this source. In terms of data access, it should be noted that retrieval of all records in a relational database through the web-site is impossible. Creating conceptual model is always the first step in the process of creating database, so this model may not express the latest changes and corrections made in the database. The changes in implementation level are not usually reflected in the conceptual model. The conceptual model may not be accessible after designing and creating database. Also, some conceptual model tools do not support all features of conceptual models. Therefore, the relational schema seems to be the best source to create ontology from relational databases, when the database structure and data be accessible and owner of database is cooperative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survey
  • Semantic Web
  • Transferring
  • Ontology
  • Relational Database
شادگار ب.، عصاره ع. و هراتیان نژادی آ. (1389). وب‌ معنایی: مفاهیم و تکنیک‌ها. تهران: ارمغان.
Astrova I. and Kalja A. (2007). Rule-Based Transformation of SQL Relational Databases to OWL Ontologies, In The Proceedings of 2nd International Conference on Metadata & Semantic Research (CD-ROM), Ionian Academy, Corfu, Greece.
Astrova I. and Stantic B. (2006). An HTML Forms Driven Approach to Reverse Engineering of Relational Databases to Ontologies, In The Proceeding of the 23rd IASTED International Conference on Databases and Applications (DBA), 246-251,  Innsbruck,  Austria.
Benslimane S. M., Benslimane D.,  Malki M., Amghar Y. and Hassane H. S. (2006). Acquiring OWL Ontologies from Data-Intensive Web Sites, ICWE'06: In The Proceedings of the 6th Iinternational Conference on Web Engineering, 361-368, New York, USA.
Etminâni K., Kâhâni M. and Yânesâri N. R. (2009). Building Ontology from Relational Database, NDT2009: In The Proceeding of First International Conference on Networked Digital Technology, 555-557, Ostrava, Czech Republic.
 
He B., Patel M., Zhang Z. and Chang K. (2007). Accessing the Deep Web, Communications of the ACM, 50(5), 94-101.
Li M., Du X. and Wang S. (2005). Learning Ontology from Relational Database, In The Proceedings of 4th International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC'2005), 6, 3410-3415, Hong Kong, China.
Li M., Du X. and Wang S. (2005). A Semi-automatic Ontology Acquisition Method for the Semantic Web, Advances in Web-Age Information Management, 3739, 209-220, Springer, Berlin, Germany.
Stojanovič L., Stojanovič N. and Volz R. (2002). Migrating Data-Intensive Web Sites into the Semantic Web, In Proceeding of 2002 ACM Symposium in Applied Computing, 1100-1107, Madrid, Spain.
Upadhyaya S. and Kumar P. (2005). ERONTO: A Tool for Extracting Ontologies from Extended E/R Diagrams, In Proceedings of SAC‟05 ACM Symposium on Applied Computing, Santa Fe, New Mexico, USA.
Xu Z., Cao X., Dong Y. and Su W. (2004). Formal Approach and Automated Tool for Translating ER Schemata into OWL Ontologies, Lecture Notes in Computer Science, 3056, 464–476, Springer, Berlin, Germany.
Zhou X., Xu G.a and Liu L. (2011). An Approach for Ontology Construction based on Relational Database, International Journal of Research and Reviews in Artificial Intelligence, 1(1), 16-19.