نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت سنجه مرکزیت شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی موجود در بین مجلات شیمی ایران نمایه شده در پایگاه تامسون رویترز است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه­ای صورت گرفته است. جامعه پژوهش حاضر کلیه نویسندگانی ایرانی است که در 3 مجله ایرانی حوزه شیمی حداقل یک مدرک منتشر نموده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که بین سنجه­های مرکزیت رتبه، بینابینی، بردار ویژه و بینابینی جریان با بهره‌وری پژوهشگران شیمی ایران رابطه وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که سنجه­های مرکزیت، قدرت پیش‌بینی بهره‌وری پژوهشگران شیمی ایران را دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود 32 درصد واریانس متغیر بهره­وری پژوهشگران توسط متغیرهای مرکزیت تبیین می­شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که به طور کلی در شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران ارتباط‌های نسبتاً زیادی وجود دارد و از لحاظ سنجه­های مرکزیت در مقایسه با سایر رشته­های علمی مثل سازمان و مدیریت، علم اطلاعات و برق و الکترونیک در سطح نسبتاً بالایی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Iranian Chemistry co-Authorship Network using Centrality Measure

نویسندگان [English]

  • Faramarz Soheili 1
  • Ali Mansoori 2

چکیده [English]

Aims: This research aimed to examine the status of co-authorship social network centrality measures in 3 Iranian Chemistry journals indexed in Thomson Reuter’s database.
Method: Research population includes all Iranian researchers that had published at least one article in the three Iranian Chemistry journals.
Results: The results of the study showed that significant correlation existed between productivity and all centrality measures at p=0/001, except for closeness centrality. The study also revealed that about 32% of the Productivity variance was determined by Centrality measures.
Conclusion: It can be concluded that the Iranian Chemistry co-authorship social network is relatively dense in analogy with that of areas such as Management, Information Science and Electrical and Electronic Engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centrality
  • Co-authorship network
  • Social Networks
  • analysis
  • Chemistry
  • Iran
سهیلی، فرامرز (1391). "تحلیل ساختار شبکه­های اجتماعی هم نویسندگی بروندادهای علمی پژوهشگران علم اطلاعات به منظور شناسایی و سنجش روابط، تعاملات و راهبردهای هم نویسندگی در این حوزه". پایان­نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
عصاره، فریده؛ سهیلی، فرامرز؛ فرج‌پهلو، عبدالحسین، معرف زاده، عبدالحمید (139۱). بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم نویسندگی مقالات مجلات علم اطلاعات. پژوهش‏نامه کتابداری و اطلاع‏رسانی،۲ (2)، 181-200
محمدی کنگرانی، حنانه؛ شامخی، تقی؛ حسن زاده، مهناز (1390). بررسی و تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی میان سازمانی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای (مطالعه­ی موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)، 6(3)، 149-164.
Acedo F J, Barroso C, Casanueva C, Galán J L co-authorship in management and organizational studies: an empirical and network analysis”. Journal of Management Studies 2006; 43(5): 957-983.
Badar K, Hite J M, Badir Y F. Examining the relationship of co-authorship network centrality and gender on academic research performance: the case of chemistry researchers in Pakistan. Scientometrics 2013; 94(2):755-775.
Betts S. C, Stouder M D. The network perspective in organization studies: network organizations or network analysis?” Academy of Strategic Management Journal 2004. Available at: http://business.rutgers.edu/download
Borgatti S P, Everett M G. A graph-theoretic perspective on centrality. Social networks 2006; 28(4): 466-484.
Borgatti S P, Everett M G, Freeman L C. Ucinet for windows: Software for social network analysis”. Harvard: Analytic Technologies 2002; Available at: ww.casos.cs.cmu.edu/publications/papers/DisasterResponse.doc
Brandes U, Erlebach T. Network analysis: methodological foundations. Springer. 2005.
Genest C, Thibault C. Investigating the concentration within a research community using joint publications and co-authorship via intermediaries”. Scientometrics 2001; 51(2): 429-440.
Hanneman R A, Riddle R. Introduction to social network methods” 2005; available at: http://faculty.ucr.edu/~hanneman/. Retrieved on: 11 November 2010.
Hill V A. Collaboration in an academic setting: Does the network structure matter? Center for the Computational Analysis of Social and Organizational Systems. 2008; Available at: www.casos.cs.cmu.edu/publications/papers/CMU-ISR-08-128.pdf. Retrieved at:12 may 2010.
Holland P W, Leinhardt SThe advanced research symposium on social networks”. In P. W. Holland & S. Leinhardt (Eds.), Perspectives on social network research. Academic Press, New York. 1979.
Hou H, Kretschmer H, Liu Z. The structure of scientific collaboration networks in Scientometrics”. Scientometrics 2008; 75(2):189–202.
Hudson J. Trends in multi-authored papers in economics”. Journal of Economics Perspectives 1996; 10, 153–8.
Knoke D, Yang S, Kuklinski J H. Social network analysis. Los Angeles: Sage Publications. 2008.
Newman M E J. Co-authorship networks and patterns of scientific collaboration. Proceeding of National Academic Society 2004; 101(2): 5200–5205.
Otte E, Rousseau R. Social network analysis: A powerful strategy, also for the information sciences”. Journal of Information Science 2002; 28(6), 443–455.
Persson G M O. “Studying research collaboration using co-authorships”. Scientometrics 1996; 36(3): 363-377.
Peters H P F, Van Raan A F J. Structuring scientific activities by coauthor analysis: An exercise on a university faculty level”. Scientometrics 1991; 20(1): 235-255.
Stokes T D, Hartley J A. Co-authorship, social structure and influence within specialties”. Social Studies of Science 1989; 19(1): 101–125.