نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مشهد

2 عضو هیأت علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

مقدمه و هدف: اصل درست­نویسی اصل مشترک نوشتن به یک زبان است. درست­نویسی، به­ویژه در نوشتار علمی ضروری و عامل روان و سلیس بودن متن است. هدف این مطالعه نگاهی نقادانه به مسائل و مشکلات ویرایشی نوشته­های مربوط به علم اطلاعات و دانش­شناسی از لابه­لای مقالات منتشر شده در مجلات جاری این رشته به زبان فارسی است.
روش: تعداد 89 مقالۀ منتشر شده در آخرین شماره از یازده عنوان مجلۀ فارسی این رشته، در تابستان و پاییز 1392 تحلیل محتوا و از نظر مسائل ویرایشی در سه نوع ویرایش (فنی، ساختاری-زبانی، و محتوایی یا تخصصی) بررسی شد.
یافته­ها: نتایج نشان دهندۀ وجود نارسایی­های زیاد در این زمینه و حاکی از راه­یابی «آیین بدنویسی»[1] به نوشته­های این رشته در هر سه نوع ویرایش بود.
نتیجه­گیری: آموزش کاربردی زبان فارسی در دورۀ تحصیلات دانشگاهی، دقت نویسندگان در نوشتن مقالات، حساسیت داوران و وسواس ویراستاران برای رفع نسبی این نارسایی­ها لازم است.[1] این عبارت را از زنده­یاد دکتر عبّاس حرّی (1370) عاریت گرفته­ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Entrance of “Bad-writing” Custom into Knowledge and Information Science Writings: an Overview of Editing Problems in the Articles of Current Journals

نویسندگان [English]

  • Heidar Mokhtari 1
  • Hamidreza Rezaei Omidi 1
  • Soodabeh Nozari 2

چکیده [English]

Introduction and Aim: Correct-writing is the common principle of writing in a language. Correct-writing, especially in scientific writings is a necessity and results in text fluency and perspicacity. This study aimed to critically overview the editing problems in the articles published in the current Knowledge and Information Science Persian Journals.
Method: 89 articles published in the last published issue of 11 journals of the field were undergone content analysis and studied from editing viewpoint in three editing types (including that of technical, structural-lingual, and professional) in the summer and autumn of 2013.
Findings: There are enormous deficiencies in this context and prevalence of “bad-writing custom” into the writings in each of the three editing types.
Conclusion: Applicable education of Persian in academic studies, authors’ accuracy in writing and the deep care of reviewers and editors are needed for relatively removing these deficiencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Language
  • knowledge and information science
  • Journals
  • Articles
  • Editing Problems
حرّی، عباس (1370). آیین بدنویسی. اطلاع­رسانی و کتابداری: آینۀ پژوهش، 9: 2-5.
رضایی، والی (1383). زبان معیار چیست و چه ویژگی­هایی دارد؟ نامۀ فرهنگستان، 23: 20-35.
ذوالفقاری، حسن (1387). راهنمای ویراستاری و درست­نویسی. تهران: علم.
سمیعی، احمد (1389). نگارش و ویرایش. تهران: سمت.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1381). دستور خط فارسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نشر آثار).