نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف این مقاله ارائه راهکارهای مناسب برای آینده‌پژوهی در حوزه فناوری‌های اطلاعات مورد استفاده در کتابخانه‌های دانشگاهی می‌باشد تا با بهره­گیری از راهکارهای ارائه شده بتوان به شکل مطلوب و مؤثرتری در حوزه مورد نظر مطالعات آینده‌پژوهی را هدایت و اجرا نمود.
روش: روش مورد استفاده در این پژوهش بررسی متون و روش‌های مورد استفاده در مطالعات آینده‌پژوهی  می­باشد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که رویکردها و روش‌های پویش محیطی و تحلیل سوات به همراه بهره‌گیری از روش دلفی می‌تواند در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می‌توان از روش فناوری‌های کلیدی به شکل مطلوب مؤثر بهره گرفت، ولی مطلوب ترین و مؤثرترین روش که می‌تواند در فرایند جذب فناوری در کتابخانه‌ها و حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی مورد استفاده قرار گیرد نقشه راه یا ره‌نگاشت فناوری اطلاعات است.
نتیجه گیری: روش نقشه راه یا ره­نگاشت فناوری اطلاعات می­تواند کاربردی­ترین و مؤثرترین روش محسوب شود و در صورت ترکیب با روش­های پویش محیطی و تحلیل سوات ضریب اطمینان نتایج را به شکل مؤثری افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Appropriate approach to foresight for information technology in Knowledge and Information Science

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Azimi 1
  • Gholamreza Fadaie 2

چکیده [English]

Rapidly changing and evolving information technology more human than other technologies.
That is why all the areas that directly or indirectly benefit from these technologies necessarily need to keep pace with changes in this area are.
LIS field is one of those areas that are closely related to information technologies. As if the optimal use of information technologies must necessarily be able to keep pace with the rapid changes in the field of policies to be adopted.

  A literature review of studies and futures conventional methods and approaches were explored and a list of methods to fit the bill was discussed.
-
Rapidly changing and evolving information technology more human than other technologies.
That is why all the areas that directly or indirectly benefit from these technologies necessarily need to keep pace with changes in this area are.
LIS field is one of those areas that are closely related to information technologies. As if the optimal use of information technologies must necessarily be able to keep pace with the rapid changes in the field of policies to be adopted.

  A literature review of studies and futures conventional methods and approaches were explored and a list of methods to fit the bill was discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future studey
  • IT
  • library
  • Information
آساکول. پ. (1384). روشهای مطالعات آینده پژوهی. مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، معاونت اطلاع رسانی و خدمات علمی. ترجمه، سعید خزایی، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
اسلاتر، ریچارد و همکاران. (1390). نواندیشی برای هزاره نوین (مفاهیم، روشها و ایده های آینده پژوهی). (ع. ملکی فر، س. ابراهیمی، و. وحیدی مطلق، مترجم) تهران: مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
بنیاد توسعه فردا، 1384، روش‌های آینده نگاری تکنولوژی، گروه آینده‌اندیشی بنیاد توسعه فردا، تهران 
پدارم, ع.، جلالی وند، ع. (1390). آشنایی با آینده پژوهی. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
شیروانی نیا، زهرا. آینده فناوری در کتابخانه ها: چالش ها و فرصت ها. شیرازه. سال اول - شماره ی سوم / فروردین و اردیبهشت 1387.
عاضدی تهرانی، شراره. آینده آزمایی: الزامی برای توسعه پایدار مدیریت. ماهنامه تدبیر-سال نوزدهم-شماره 200 سال 2009.
کورنیش، ادوارد. آینده­پژوهی پیشرفته. ترجمه سیاوش ملکی فرد و فرخنده ملکی فرد. اندیشکده آصف. تهران: 1288.
ناظمی، امیر: اهداف در آینده‌نگاری، مجموعه مقالات همایش آینده­پژوهی، فناوری و چشم‌انداز توسعه، تهران، دانشگاه امیرکبیر، خرداد 1385.
ناظمی، امیر و قدیری روح‌الله: آینده‌نگاری از مفهوم تا اجرا، تهران، مرکز صنایع نوین،1385.
 
Birchall David and Tovstig,George (2002),”Future Proofing”, Capstone Publishing, United Kingdom.
Birchall, D.,، Tovstig, G. (2002). Future Proofing. Capstone Publishing, United Kingdom.
Bishop, P., Hines, A.,، Collins, T. (2007). The Current State of Scenario Development: An Overview of Techniques. Foresight(1, Vol 9
Bishopp. and J. W. King, “Vision-Driven Change in Higher Education: A National Visioning Project” (paper presented at the World Future Society Meeting, Washington, D.C., 17 July 1996).
-----R. v. (2006). Towards a clarification of probability, possibility and plausibility: how semantics could help futures practice to improve. Eemerald group Publishing Limited
Inayathullah, S. (2009). Causal Layered Analysis: an Intfeetive and Transformative Theory and Method. J. Gordon, Future Research Methodology Version 3.0.The Nillennium Project
Ruan, Lian; Qiang,Zhu. The Role of Information Technology in Academic Libraries' Resource Sharing in Western China.The Johns Hopkins University Press.Library Trends, Volume 62, Number 1, Summer 2013, pp. 180-204
Ruud van der Helm (2006) “Towards a clarification of probability, possibility and plausibility: how semantics could help futures practice to improve”, Eemerald group Publishing Limited.
Sual, P. (2006). Seeing the Future in Weak Signals. Journal of Futures Studies, 93-102.