نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران

2 هیت علمی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی و تحلیل متون مربوط به الگوی FRBR  در طول سال­های 1998 تا 2012 به منظور شناسایی سیر ظهور، اوج و افول این مدل و همچنین چالش­ها و عوامل مؤثر در این حوزه می­باشد.
روش: پژوهش حاضر به روش مروری و اسنادی انجام شده است.
نتیجه­گیری: مرور متون مرتبط با این مدل نشان داد که سال­های 2002 تا 2007 سال­های اوج پژوهش­های مربوط با مدل FRBR بوده و پس از آن رو به افول گذاشته است. همچنین بررسی ادبیات این حوزه نشان داد که مشکلات فراروی حرکت و توسعه و فراگیر شدن این مدل بسیار زیاد بوده و حرکت در این مسیر مستلزم تدابیری مبتنی بر پژوهش­های عملیاتی و کاربردی است. به نظر می­رسد که آینده مدل FRBR مبهم و نامشخص است مگر اینکه متولیان و محققان و توسعه­دهندگان مدل تلاش کنند مشکلات موجود را کاهش داده و حل نمایند. از طرفی، لازم است برای فراگیر شدن کاربرد مدل در نظام­های موجود و آتی اقدام به برنامه­ریزی دقیق، هدفمند و کارآمد شده و همکاری و همفکری گسترده­ای بین توسعه­دهندگان نظام­های یکپارچه و محققین و مؤلفین حوزه سازماندهی اطلاعات وجود داشته باشد.شرایط موجود حاکی از این است که علیرغم اینکه هر چند گاهی پژوهش­ها و مطالعاتی به ابعادی از این مدل می­پردازد این میزان کار برای جهانی شدن و فراگیر شدن مدل کفایت نمی­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

F.R.B.R model and its effects on the process of organizing information

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Azimi 1
  • GholamReza Fadaei 2

چکیده [English]

Several attempts have been developed to facilitate and organize the information.
Several standards have been established for the development of information organization.
Some of these standards can be FRBR, RDA noted.
Each of standards specific approaches and efforts to organize information or information that improves the quality of the organization and have greater flexibility to cover a variety of sources.
Each of these standards of appearance, Period has passed And in the more popular courses And at times also to fray and cause criticism from users and experts in the field have caused.
Now on the other side of the same technical standards and with the common goal of less attention.
This is thanks to the writings of the FRBR in the period 1998 to 2012 is represented.
  Based on this analysis, the peak years of 2002 and 2007, researchers in the field of organizing information FRBR has been declining since then.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FRBR
  • bibliographic records
حاجی زین العابدینی, محسن. امکان سنجی بکارگیری الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی ایفلا در پیشینه های کتابشناختی فارسی. اهوز: دانشگاه شهید چمران, 1389.
حیاتی, زهیر, و محمدامین عرفان منش. “بررسی و مقایسه قواعد فهرست نویسی توصیفی آنگلوامریکن و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی.” فصلنامه کتاب, شماره 81 (1387): 115-130.
خوشبخت, ملیکا. “معرفی مدل ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی.” مجله مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, شماره 87 (1388): 116-129.
عرفان منش, محمدامین, و رضا بصیریان جهرمی. “الگوی ملزومات کارکردی پیشنه های کتابشناختی: شیوه ای نوین در تنظیم عناصر کتابشناختی.” پیام کتابخانه, شماره 14، (4) (زمستان 1387): 127-148.
غلامحسین زاده, زهره. “استفاده از الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی در فهرستنویسی نسخه های خطی دیجیتال شده.” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی, شماره 54، دور دوم جلد 14 (1389).
فتاحی, رحمت الله , و شعله ارسطوپور. “الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی و معنا بخشی به نتایج جستجو در نرم افزار کتابخانه های دیجیتال.” اطلاع شناسی, شماره 27، سال هفتم (بهار 1389): 45-66
Bennett, Rick , Brian F. Lavoie, and Edward T. O’Neill. The Concept of a Work in WorldCat:An Application of FRBR. 2003. http://www.oclc.org/research/publications/archive/2003/lavoie_frbr.pdf. (accessed 2013).
DELSEY, Tom. Displays for multiple versions from MARC21 and FRBR. July 18, 2002. http://www.loc.gov/marc/marc-functional-analysis/multiple-versions.html (accessed 2012).
Hickey, Thomas. FRBR algorithms & tools. June 20, 2002. om http://staff.oclc.org/~hickey/presentations/frbrAlgorithms20020620 files/frame.htm.
IFLA. FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR BIBLIOGRAPHIC RECORDS. Final Report, International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 2009.
Jonsson, Gunilla. The Basis for a Record: in the light of Functional Requirements for Bibliographic Records. 2003. http://ifl.sagepub.com/content/29/1/41.
Kennedy, Jeanne . "Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR): an Overview." SLIS, 2005: 1-8.
KWASNIK, BARBARAH. "The Role of Classification in Knowledge Representation and Discovery." LIBRARY TRENDS, 1999: 22-47.
Library classification. n.d. http://code.pediapress.com/ for more information.pdf (accessed 2012).
MIKSA, Shawne D. . Understanding support of FRBR's four user tasks in MARC-encoded bibliographic records. 2007. http://www.asist.org/Bulletin/Aug-07/Bulletin_AugSep07.pdf.
Salaba, Athena, and Yin Zhang. From a Conceptual model to application and system development. August/September 2007. Http://www.asis.org/Bulletin/aug-07/index.htm (accessed 2013).
Saur, K.G. Functional Requirements for Bibliographic Records, Final Report / IFLA Study Group on the Functional. 1998. http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.htm (accessed 2012).
Zhang, Yin , and Athena Salaba. Implementing FRBR in Libraries: Key Issues and Future. New York: Neal-Schuman, 2009