نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 آرشیویست - کتابدار/ اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما

2 رئیس گروه پژوهش و ترویج قصه های ایرانی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

چکیده

هدف : پژوهش حاضر بر آن است بوسیله روانشناسی رنگ‌ها، تاثیر رنگ‌ها بر استفاده‌کنندگان کتابخانه‌های ‌کانون‌پرورش‌فکری‌کودکان‌‌ونوجوانان‌ شهر‌تهران را بررسی نموده و به الگویی برای کتابخانه‌های فوق دست یابد روش : پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی است. گردآوری داده‌ها از طریق چک لیست محقق ساخته و بر اساس مشاهده مستقیم رنگ‌های به کار رفته در فضای داخلی 36 کتابخانه کانون است. یافته‌ها : نشان می‌دهد بیشترین رنگ‌های مورد استفاده در فضای کتابخانه‌های کانون به ترتیب الویت سفید، کرم، سفید‌کرم، سفیدسبز، خاکستری، قهوه‌ای، سبز، نارنجی، سفیدنارنجی، سفیدزردسبز و سفیدسبزنارنجی می‌باشد و رنگ‌های مورد استفاده در تجهیزات به تربیت الویت ترکیب‌های رنگی، سفید، سبز، سفیدنارنجی و قهوه‌ای می‌باشد نتیجه‌گیری :‌‌ اگر رنگ تجهیزات را جدا از رنگ‌های به کار رفته در فضا در نظر بگیریم سفید بیشترین رنگ به کار رفته در کتابخانه‌هاست و پس از آن، کرم بیشترین تکرار را داشته است و می‌توان نتیجه گرفت کتابخانه‌های‌کانون فاقد الگویی برای رنگ‌آمیزی می‌باشند،‌ با توجه به تحلیل روانشناسان و سلایق کودکان استفاده از الگوی رنگی آرام، شاداب و خنک و الگوی رنگ‌های پرتحرک به عنوان الگوی پیشنهادی مناسب تجهیزات کتابخانه‌های کودکان پیشنهاد می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of color in interior design of library space, the Center for the intellectual development of children and adolescents in Tehran by Suggested pattern

نویسنده [English]

  • maryam Abdolahzadeh Torbati 1

چکیده [English]

present study is based on the psychology of color by color, the impact on users of the Library Association of intellectual development and check the model for the above libraries.
study was analytical work Data was collected through the checklist researcher and based on direct observation of colors used in the interiors of the Association library 36.
the show most of the colors used in the library of the Association, in order of priority, cream, white cream, white green, grey, Brown, green, Orange, white Orange, white yellow green and orange green white and colors used in color combination from the previous training equipment, white, green, white, Orange and Brown.
If color of the equipment apart from the colors used in the white space consider the maximum color used in the library and then repeated the most worms, and it can be concluded the Association's library lacks the model for painting according to psychologists and children's use of the color pattern of tastes, quiet and cool and a pattern of coloring stirring as the proposed pattern fit equipment Children's libraries offer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • Interior design
  • Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults
  • Tehran