نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار کتابخانه عمومی محمدی نژاد کشکوئیه-رفسنجان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در میان نظام‌های دانایی و چگونگی قرار گیری آن در درخت علم انجام گرفته است.
روش: پژوهش به دو بخش کتابخانه‌ای و پیمایشی تقسیم شده است. در بخش کتابخانه‌ای به مفاهیم علم، فلسفه، طبقه بندی و عوامل جداسازی علوم پرداخته شده است. در بخش پیمایشی ابتدا دانشگاه‌هایی از ایالات متحده، بریتانیا، آفریقای جنوبی و ایران بررسی و جایگاه این رشته در دانشکده‌های ارئه دهنده آن بررسی شد، سپس درخت موضوعی ارائه شده در پنج پایگاه عمومی امرالد، اسکوپوس، وایلی، ساینس دایرکت و اشپرینگر بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در بیشتر دانشکده‌های مورد بررسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی در دانشکده علوم تربیتی قرار داشت در مجموع نتایج نشانگر انتصاب علم اطلاعات و دانش‌شناسی به طبقه علوم انسانی و اجتماعی، و در زیر گروه علوم اجتماعی و یا علوم تربیتی بود.
اصالت اثر: جهان دانش سرزمین قلمروهاست و تنها با شناخت و داشتن جایگاهی مناسب در میان علوم است که یک رشته امکان تعالی و رسیدن به جایگاه مطلوب را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Place of Knowledge and information Science in the tree of knowledge

چکیده [English]

The present study aims to investigate KIS among the knowledge systems and how to putting it in the tree of knowledge.
Methodology: This research is divided into two parts, library and survey. In the library part, the concept of science, philosophy of science and philosophy of information science and classification and separation factors of science were presented. In the survey part, firstly the universities from United States, Great Britain, South Africa and Iran, then five public database were selected were studied.
Finding: The results showed that in most colleges knowledge and information science in the College of Education were Overall result show that knowledge and information science appointed to the humanities and social sciences class and under the group of Social sciences or Humanities.
Originality: Knowledge of the world's land territory and only by knowing and having the appropriate status among of science that a possible majors excellence and achieve its desired position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge and information science
  • Tree of Science
  • Philosophy of Information Science
  • Databases