نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کارشناس مسئول بخش دیجیتال کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و ودانش‌شناسی، گرایش بازیابی اطلاعات و دانش، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر تطبیق امکانات و قابلیت‌های دو نرم‌افزار تجاری (سیمرغ) و کدمنبع باز (گرین‌استون) بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع اسنادی و پیمایشی ارزیابانه بود. روش گردآوری داده‌ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای و تنطیم سیاهه وارسی شامل 15 معیار و 230 زیر معیار برای ارزیابی دو نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون بود. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که نرم افزار گرین استون در معیارهای ویژگی‌های فنی، استانداردهای ورودی و خروجی، فراداده‌ای و پشتیبانی از پروتکل‌ها وضعیت بهتری نسبت به سیمرغ دارد. اما در زیرمعیار قابلیت‌های نمایش وضعیت سیمرغ بهتر از گرین استون است. نتیجه‌گیری: به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال گرین‌استون بیش از دو برابر نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال سیمرغ معیارهای اصلی یک نرم افزار مناسب را دارد و نقطه اوج این اختلاف در معیارهای فنی و استانداردهای ورودی و خروجی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Digital Library softwares features of simorgh and Grynastvn

نویسندگان [English]

  • maryam ansari 1
  • Mehdi Rrahmani 2

1 master of knowledge and information since, Shahid beheshti university, tehran, iran

2 Ph.D. Student in Information science and knowledge, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Aim: The Aim of the study is a comparative analysis of the services and capabilities of commercial software (Simorgh) and open-source software Greenstone.Methods: This study is based on the Documentary research and Evaluation survey, with a practical purpose. Methods of collecting data were using library resources and planning check list, including 5 criteria and 103 sub-criteria. These materials were used for evaluation of both software. APH method was used to rate those criteria and sub-criteria. The research community was Simorgh and Greenstone. Results: The research findings showed that the Greenstone software has a better status than Simorgh in terms of technical characteristics, input and output standards, metadata, and protocol support. But in the sub-standard, the Simorgh status display is better than Greenstone. Conclusion: It can be concluded that digital library software Grynastvn more than double the main criteria for Phoenix Digital Library software is an appropriate application And the culmination of this difference in technical standards and the standards of the input and output.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital library
  • Digital Library Software
  • Simorgh Digital Library Software
  • Greenstone Digital Library Software
ارسطوپور، شعله (1386). نرم­افزار نظامی با کدمنبع باز: نگاهی نو به قابلیت­ها و ماژول­هی نظام یکپارچه کتابخانه­ای کوها. نما، 7(2): 37-20.
اصنافی، امیررضا (1387). قابلیت­های نرم­افزارهای جامع کتابخانه­ای فارسی در زمینه منابع آرشیوی: دیدگاه­های کتابداران و آرشیویست­ها. فصلنامه گنجینه اسناد، 18(1 پیاپی 69): 105-91.
حاجی ‌زین ‌العابدینی، محسن، پازوکی، فاطمه، و داودزاده‌سالستانی، سیروس (1390). نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای در ایران. تهران: نشر کتابدار.
حائری مهریزی، حمیده. (1391). بررسی نرم­افزار کتابخانه­های دیجیتالی عضو کنسرسیوم بین‌المللی حفاظت اینترنتی و ارائه الگوی پیشنهادی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه علامه طباطبایی.
حسن­زاده، محمد، و پاک­نژاد، آزاد (1388). گرین­استون: نرم­افزار کدمنبع­باز برای راه­اندازی کتابخانه دیجیتال. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 20(1 پیاپی 77): 252-233.
شریف، عاطفه (1386). نگاهی به یک نرم­افزار کتابخانه­ای متن باز از دیدگاه یک کتابدار. نما، 7(1): 53-37.
شریفی­نیا، علی‌اصغر، و سپهر، فرشته (1390). نرم­افزارهای کد منبع ­باز کتابداری و اطلاع­رسانی. تهران: انتشارات کتابدار.
صمیعی، میترا (1390). مدیریت حفاظت رقمی در آرشیوهای ملی: راهبردها و استانداردها. فصلنامه گنجینه اسناد، 21(2): 115-100.
علی‌پور حافطی، مهدی. (1388). بررسی نحوه مبادله اطلاعات بین سیستم­های اطلاعاتی کتابخانه­های دیجیتال در ایران و ارائه الگوی پیشنهادی. پایان­نامه دکتری. گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
علی‌پور حافظی، مهدی (1390). کتابخانه‌های دیجیتال: مبادله اطلاعات. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
فتاحی، رحمت­الله، زره‌ساز، محمد، و داورپناه، محمدرضا (1390). بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی­های مطرح در رابط کاربر نرم­افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم­افزار. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، 36: 153-127.
فتاحی، رحمت­الله، و پریرخ، مهری (1385). نرم­افزارهای کتابخانه­ای. در دائره‌المعارف کتابداری و اطلاع­رسانی ایران. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. ج. 2. ص. 1773.
کریمی، مهدی (1389). ارزیابی قابلیت­های جستجو و نمایش نرم­افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
کلاته، مریم. (1392). ارزیابی و مقایسه نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه علامه طباطبائی.
مهراد، جعفر، و عصاری شهری، رضا (1386). بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط رابط نرم­افزار پارس­آذرخش (افق) و تحلیل برخی عناصر مطرح در آن. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 23(1 و 2): 42-27.
Goh, D.H., Chua, A., Khoo D.A., Khoo, E.B., Mak, E.B., & Ng, M.W. (2006). A Checklist for Evaluating Open Source Digital Library Software. Online Information Review, 30(4): 360-379.
Gorton, D. (2007). Practical Digital Generation into Dspace with the 5S Framework. Thesis Master of Science. Faculty of the Virginia Polytechnic Istitute and University. USA.
Yu, S. C. (2006). The study of Integrated Frameworks For Library and Digital Archives. Electronic Library, 24(5): 608-618.
Kumar, V. (2007). Selection and Management of Open Source Software in Libraries. Accessed 7 Septamber 2016. Available at: http://eprints.rclis.org/archive/00008739.htm
Niu, X. (2014) Faceted Search in Library Catalogs. Jung-Ran Park , Lynne C. Howarth (ed.) New Directions in Information Organization (Library and Information  Science, Volume 7). Emerald Group Publishing Limited. pp.173 – 208.
Hirwade, M. A.. (2011). A Study Of Metadata Standards. Library Hi Tech News, 28(7), retrieved: 16 November 2016. from: www.emeraldinsight.com
Devika, P. Madalli, S. B. & Amin S. (2012). Digital Preservation in Open-Source Digital Library Software. The Journal of Academic Librarianship, 38(3): 161-164.
 Ogbenege, J. &  Adetimirin, A. (2013). Selection and Use of KOHA Software in two private Nigerian universities. Library Hi Tech News, 30(6): 12-16.