نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه پیام نور، ایران.

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: این تحقیق سعی دارد با استفاده از فن هم‌واژگانی، ساختار فکری دانش در مطالعات حوزه تجاری‌سازی دانش را با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و دیداری‌سازی علم مورد مطالعه قرار دهد.
روش‌شناسی: این تحقیق به روش کتابسنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام شده است. جامعۀ این تحقیق شامل 110464 واژۀ به کار گرفته شده در 38876 رکورد نمایه شده در پایگاه وب‌اوساینس در محدوده زمانی 1900-2015 می‌باشد.
یافته‌ها: از نظر فراوانی، کلیدواژه‌های «انتقال دانش»، «انتقال فناوری»، و «نوآوری»، و از نظر هم رخدادی زوج‌های کلیدواژه‌ای «مدیریت دانش و انتقال دانش»، «نوآوری و انتقال فناوری»، و «نوآوری و انتقال دانش» بیشترین فراوانی را در مطالعات صورت گرفته در حوزه تجاری‌سازی دانش داشته‌اند. یافته‌های مربوط به خوشه‌بندی سلسله مراتبی نیز منجر به شکل‌گیری یازده خوشه در حوزه تجاری‌سازی دانش گردید. ا
بحث و نتیجه گیری: بعلاوه بر مؤلفه‌های مورد کاربرد در راهبرد جستجو از قبیل: «انتقال دانش»، «انتقال فناوری»، «نوآوری»، «تجاری‌سازی» و «پتنت»، موضوعات و مباحث دیگر از قبیل: «ارتباط دانش و صنعت»، «مدیریت دانش»، «حقوق مالکیت معنوی»، «تحقیق و توسعه»، و «کارآفرینی» در پژوهش‌های این حوزه شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mapping Intellectual Structure of Commercialization of Knowledge Research: Using Co-Word Analysis and Science Visualization

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Ahmad Shabani 2
  • Asefeh Asemi 3
  • Mozafar cheshmaeh Sohrabi 3

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran. biranvand@gmail.com

2 Department of Information Sciences and knowledge Studies, Faculty of Education and Psychology ,Isfahan university

3 Knowledge and Information science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Commercialization
  • innovation
  • knowledge transfer
  • Technology transfer