نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و مسئول کتابخانه عمومی آیت الله زین العابدین سلماسی

2 مشاور در دانشگاه آزاد

چکیده

هدف: هدف بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان است.
روش: پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده ‌است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که بین 119 نفر از کتابداران توزیع شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: سواد اطلاعات سلامت کتابداران از نظر مهارتهای همدلی، ارتباطی، بهداشتی، خانوادگی در سطح مطلوبی بود. سواد اطلاعات سلامت کتابداران در" افتخار دانستن خدمت به مراجعین" نسبت به سایر شاخص های همدلی و در"رفتار مناسب توام با احترام با همه مراجعان"نسبت به سایر شاخص های مهارتهای ارتباطی و در"تلاش برای پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز"نسبت به سایر شاخص های بهداشتی و در"پذیرش مسئولیت اعمال خود" نسبت به سایر شاخص های خانوادگی بالاتر بود.
نتیجه گیری: این مطالعه به خاطر نقش کتابداران در ارائه خدمات اطلاعات سلامتی به مراجعان مفید است. با سنجش سواد اطلاعات سلامت، مسئولان می توانند برای ارتقاء سواد اطلاعات سلامت کتابداران برنامه ریزی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the status of public librarian’s health information literacy in connection whit clients (case study: west azerbaijan province)

نویسنده [English]

  • Masoumeh Moslemi 1

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و مسئول کتابخانه عمومی آیت الله زین العابدین سلماسی

چکیده [English]

Purpose: This study aims to survey the status of public librarians' Health Information Literacy in relation to clients.
Method: The present study is conducted descriptively and analytically. The data is collected through questionnaire which distributed among 119 West Azerbaijan public librarians. SPSS software is applied to analyze the data.
Results: Librarians' Health Information Literacy in empathy, communication, health and family skills was in desirable level. The obtained average in all listed skill items which was higher than average criterion 3 proved it. Health Information Literacy of librarians was higher in “knowing honor to service the clients” to other empathy indicators; “respectful appropriate behavior with all clients” to other indicators of communication skills; “trying to prevent perilous behaviors” to other indicators of health skills; “acceptance responsibility in their acts” to other indicators of family.
Conclusion: This study is highly beneficial and helpful since it highlights the role of librarians in providing Health Information services to clients. Applying Health Information Literacy measurement, authorities of the public libraries can promote the literacy of librarians ' health information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health
  • health information literacy
  • Librarians
  • clients
  • Public Library