نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 2. عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 1. کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 3. مدرس دانشگاه الزهرا

4 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و ودانش‌شناسی، گرایش بازیابی اطلاعات و دانش، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت به‌کارگیری عناصر آمیخته‌های بازاریابی و تأثیر آن بر ترافیک و رتبه وبگاه کتابخانه‌های دیجیتال ایران بود. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع پژوهش‌های توصیفی پیمایشی بود. جامعه پژوهش شامل 23 کتابخانه دیجیتال در ایران بود که واجد شرایط، داشتن نرم‌افزار مناسب، وجود منابع اطلاعاتی و راه‌اندازی رسمی کتابخانه بودند. یافته‌ها: نتایج پژوهش به‌صورت کلی نشان داد که میزان به‌کارگیری عناصر آمیخته‌های بازاریابی در کتابخانه‌های دیجیتال مورد بررسی کمتر از حد متوسط است. از میان کتابخانه‌های مورد بررسی کتابخانه دیجیتال نور، کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی و کتابخانه دیجیتال تبیان رتبه‌های اول تا سوم را از نظر به‌کارگیری عناصر آمیخته‌های بازاریابی برای بهبود عملکرد را به خود اختصاص داده بودند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که به‌کارگیری عناصر آمیخته‌های بازاریابی با میزان بازدید کتابخانه‌ها رابطه مثبتی دارد. به عبارتی هر چه کتابخانه‌ها عناصر آمیخته‌های بازاریابی را بیشتر رعایت کرده باشند، میزان بازدید از آن‌ها نیز افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Marketing on Traffic and Web Ranking in Iranian Digital Libraries

نویسندگان [English]

  • mohsen haji zainolabedino 1
  • maryam mirzaei 2
  • najmeh salemi 3
  • Mehdi Rrahmani 4

1 2. Assistant professor of Information science and knowledge, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 1. Master of Information science and knowledge, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 3. Assistant professor of Information science and knowledge, Alzahra University

4 Ph.D. Student in Information science and knowledge, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the use of marketing mixes and their impact on traffic and rank of the website of Iranian digital libraries. Method: The present study was applied in a descriptive and survey-oriented way. The research population consisted of 23 digital libraries in Iran that qualified, had the appropriate software, had information resources and officially set up the library. T Results: The results of the study showed that the number of marketing mixes used in the digital libraries was less than average. Among the studied libraries, the Digital Light Library, the Astan Quds Razavi digital library, and the Digital Library of the Tobayan ranked first to third in terms of the use of marketing mixes to improve performance. Conclusion: The results of this study showed that the use of marketing mixes has a positive relationship with the number of libraries. In other words, the more libraries have met marketing mixes, the more hits they have seen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital library
  • marketing
  • website traffic
  • number of links