نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه جامع امام حسین (ع)،

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

5 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش به دنبال مرور تعاریف ارایه شده از کسب و کار داده محور در جهان و ارایه یک تعریف جدید از منظر الگوی اقتصاد داده محور به منظور کمک به سیاستگذاران حوزه های کارآفرینی، اقتصاد دیجیتالی و اکوسیستم دیجیتالی کشور است.
روش : روش این پژوهش یک مطالعه استدلالی-انتقادی است که از روش مروریِ روایی با رویکرد سندی استفاده می کند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متون و اسناد مرتبط با کلیدواژه کسب و کار داده محور در بازه زمانی 2000 تا 2018 میلادی بود.
یافته ها: با بررسی تعاریف مندرج در پانزده پژوهش منتخب، هشت اصل برای کسب و کار داده محور احصاء شد و بر اساس این اصول یک تعریف جدید ارایه شد و در نهایت مقایسه این تعریف جدید با تعاریف قبلی، جامعیت و مانعیت بیشتر تعریف ارایه شده را نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت راهبردی داده در اقتصاد دیجیتال کشور، به نظر می رسد ارایه یک تعریف شفاف و منتج از مرور تجارب جهانی از کسب وکارهای داده محور می تواند برای طراحان و سیاستگذاران اکوسیستم دیجیتالی کشور همچون شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Redefining Data-Driven Business; as a requirement for Data-Driven Economy's Policy Making

نویسندگان [English]

  • Mostafa Amini 1
  • Nadjla Hariri 2
  • majid ghayoori sales 3
  • Fahimeh Babalhavaeji 4
  • mahdi taheri 5

1 PhD student in Knowledge and Information Science ، Science and Research Branch، Islamic Azad University،Tehran، Iran

2 (Corresponding Author) professor،Department of Knowledge and Information Science، Science and Research Branch، Islamic Azad University، Tehran، Iran

3 Computer Engineering Department, Imam Hussein Comprehensive University

4 Islamic Azad University,Science and Research Branch,Tehran, Iran

5 Ph.D. Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science; Allameh Tabataba’i University, Thran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this research is to review and Redefine about data-driven business according to data-driven economies features in order to help policymakers in the domains of ICT Industry, Entrepreneurship, Iran Digital Economy and Iran Digital Ecosystems.
Method: This paper is a kind of Narrative literature review in which the documentary technique is used.
Findings: In this study, a new definition of data-driven Business is presented based on eight principles from previous studies.
Discussion: The researchers believe that the result of the text can be exploited in the following ways: Supreme Council of Cyberspace, in particular the efforts of content, technology and regulation departments , the Vice President of Science and Technology of the Presidency of the Islamic Republic of Iran, in particular the efforts of policy, innovation and commercialization departments, the project of Iran Big Data Roadmapping with a code of 904550100 at the Communication and Information Technology Research Institute in and Data Governance Program of the Ministry of Science, Research and Technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big Data
  • Data-Driven Economy
  • Data-Driven Business
  • Data Economy
  • digital economy