نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

Aim: This paper aims at evaluation of libraries of Shahid Chamran University of Ahvaz based on the "Standards of Iranian University Libraries" (SIUL) to clarify the current status of the resources of those libraries based on the abovementioned standards in a fifteen-year time period.
Methodology: A checklist was used for evaluation of resources of university libraries, which was prepared based on SIUL. Data collection of libraries' resources was accomplished using the AZARSA integrated web-based library software tailored for the Shahid Chamran University of Ahvaz libraries. Additional tools and techniques used for data collection were interviews with librarians, statistics related to inventory of the libraries under investigation, statistics related to the number of faculty members and students in 2018.
Results: The results of study indicate that the average conformity percentage of all libraries of Shahid Chamran University of Ahvaz with SIUL in 2018 has reached 17% demonstrating 2% increase compared to 2004. This could promise an ascending growth trend of resources in the target libraries; however, it should be noted that there is still a big gap to reach the standard level.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Iranian academic library collections based on the Standards of Iran University Libraries (SIUL) standards

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Khademizadeh 1
  • A.Hossein Farajpahlou 2

1 Assistant Professor, Department of knowledge & Information science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran,

چکیده [English]

Aim: This paper aims at evaluation of libraries of Shahid Chamran University of Ahvaz based on the "Standards of Iranian University Libraries" (SIUL) to clarify the current status of the resources of those libraries based on the abovementioned standards in a fifteen-year time period.
Methodology: A checklist was used for evaluation of resources of university libraries, which was prepared based on SIUL. Data collection of libraries' resources was accomplished using the AZARSA integrated web-based library software tailored for the Shahid Chamran University of Ahvaz libraries. Additional tools and techniques used for data collection were interviews with librarians, statistics related to inventory of the libraries under investigation, statistics related to the number of faculty members and students in 2018.
Results: The results of study indicate that the average conformity percentage of all libraries of Shahid Chamran University of Ahvaz with SIUL in 2018 has reached 17% demonstrating 2% increase compared to 2004. This could promise an ascending growth trend of resources in the target libraries; however, it should be noted that there is still a big gap to reach the standard level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collection
  • Resources' collection
  • Standards of Iran University Libraries
  • University/ Academic libraries
  • Shahid Chamran University of Ahvaz
Alavi, Soheila. (1993). "The Study of the Status of Libraries of Faculties of Uremia University". MA thesis in Library and Information Science, Faculty of Educational Sciences, Tehran University.
Ashur, Mohammad Salehi. (1992). "Evaluation of the University Libraries of Saudi Arabia based on ACRL Standards". Translated by Mohsen Nokarizi. Payame Ketabkhane (Library message), Second period, 4 (Winter 1992): 118-124.
Duffy, Mary. & L, Webb Paula. (2017). Do Southeastern Public Universities Adhere to the ACRL Tenure and Promotion Standards?  License by Taylor & Francis, 327-345.
Emmons, Mark. & Oakleaf, Megan. (2016). The ACRL Standards for Proficiencies for Assessment Librarians and Coordinators: A New Document to Support and Strengthen Assessment Efforts in Academic Libraries. The Journal of Academic Librarianship.
Haqiqi, Mahmoud. (1993). "Evaluation of Tehran University Library Collections". Payame Ketabkhane, 3rd Period, 1 (Spring 1372): 18-36.
Moradmand, Ali. (2004). the Evaluation of Libraries of Shahid Chamran University of Ahvaz Based on Related Standards. Library, Archives and Reproduction: National Librarianship Studies and Information Structuring: No. 58. ISC: 11- 28.
Sahirad, Fereshteh. (1996). "The Study of the Status of Allameh Tabataba'i University Libraries and its Comparison with University Standards". MA thesis in Library and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch.
Shahid Chamran University of Ahvaz Guide: Shahid Chamran University, Deputy of Research. (2002).
Shokoh Amiri, Forie. (1987). "The Study of the Status of Libraries of Hospitals affiliated to University of Medical Sciences and their Comparison with Some Existing Standards". MA Thesis of Medical Librarianship, Faculty of Management and Medical Informatics, Iran University of Medical Sciences.
Taavoni, Shirin. (1005). Draft SIUL. Tehran: National Library of the Islamic Republic of Iran.
Zamaninejad, Farideh. (1998). "Evaluation of University Libraries in Zanjan City". MA Degree in Library and Information Science, Islamic Azad University, Tehran North Branch.