نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

10.22055/slis.2020.33371.1723

چکیده

با توجه به اهمیت تجاری سازی یافته های پژوهشی، توجه سیاستگذاران در ایران بدان جلب شده است. طراحی استراتژی های مؤثر برای تجاری سازی در ایران نیاز به شناسایی محرک ها و موانع آن دارد که محور مطالعه حاضر است. افزون بر این ، سعی شده است استراتژی های تجاری سازی پژوهش در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) بر اساس محرک ها و موانع مشخص شده شناسایی شود. از متخصصان پژوهشگاه در مورد نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) در مورد تجاری سازی با استفاده از پرسشنامه سؤال شد. سپس از ماتریس SWOT برای تدوین استراتژیهای مناسب برای این پژوهشگاه استفاده شد. طبق یافته های این پژوهش ، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای کاهش نقاط ضعف و جلوگیری از تهدیدها (WT) باید از استراتژی های دفاعی استفاده کند. این استراتژی ها شامل انجام پروژه های مشترک تحقیق و توسعه ، قادر ساختن پژوهشگران در زمینه های بسیاری مانند مهارت های تجاری سازی ، ایجاد گروه های پژوهشیچند رشته ای ، مدیریت جریان دانش ، تقویت انگیزه پژوهشگران ، جذب بخش صنعت و سازمان های دیگر است. این پژوهش قابلیت تعمیم به موسسات پژوهشی ایران را دارد و توصیه های کاربردی برای تقویت تجاری سازی ارائه می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strategic planning of commercialization in research institutes: The case study of IranDoc

نویسندگان [English]

  • Leila Namdarian 1
  • Ali Naimi-Sadigh 2

1 Information and Society Research Department, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran

2 Information Technology Research Department, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose
Designing effective strategies for commercialization in Iranian Research Institutes requires identifying its drivers and barriers, which was the focus of the current study. Moreover, it was tried to identify the commercialization strategies in the Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc) based on the identified drivers and barriers.
Design/methodology/approach
The IranDoc experts were asked about the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) of IranDoc regarding commercialization using a questionnaire. Then, SWOT matrix was used to formulate appropriate strategies.
Findings
According to the findings, IranDoc should apply defensive strategies in order to decrease the weaknesses and avoid the threats (WT). These strategies include conducting joint R&D projects, enabling researchers, managing knowledge flow, fostering the researchers’ motivation, attracting the industry sector and other organizations.
Originality/value
In contrast to most existing studies, this research focuses on strategic analyzing commercialization in the context of Iran country as a developing country. So, the findings of this research can be used in other Asian developing countries.

Purpose
Designing effective strategies for commercialization in Iran requires identifying its drivers and barriers, which was the focus of the current study. Moreover, it was tried to identify the research commercialization strategies in the Iranian research institute for information science and technology (IranDoc) based on the identified drivers and barriers.
Design/methodology/approach
The IranDoc experts were asked about the strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) of IranDoc regarding commercialization through using a questionnaire. Then, SWOT matrix was used to formulate appropriate strategies.
Findings
According to the findings, IranDoc should apply defensive strategies in order to decrease the weaknesses and avoid the threats (WT). These strategies include conducting joint R&D projects, enabling researchers in such areas as commercialization skills, developing multi-disciplinary research teams, managing knowledge flow, fostering the researchers’ motivation, attracting the industry sector and other organizations.
Originality/value
In contrast to most existing studies, this research focuses on Strategic analyzing research findings commercialization in the context of Iran country as a developing country. So, the findings of this research can be used in other Asian developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Strategic Planning
  • SWOT
  • Research institutes
  • IRANDOC