نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علمی کاربردی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف: مرور نوآوری و ارزش آفرینی در اکوسیستم داده باز از طریق مطالعه پژوهش هایی است که موضوعات مرتبط با داده باز و نوآوری مبتنی بر داده باز و ایجاد ارزش از داده را مورد هدف قرار داده اند.

روش پژوهش : مطالعه حاضر از نوع مطالعات مروری است. به منظور جمع آوری داده های متناسب با هدف پژوهش ، ابتدا کلیدواژه‌های اکوسیستم داده باز، نوآوری داده باز، ایجاد ارزش رقابتی از داده باز، ایجاد نوآوری از داده باز ، برنامه های داده باز و کلید واژه های مشابه در پایگاه ها علمی معتبر داخلی و خارجی و موتور جستجوی Google scholar جستجو گردید، آنگاه با با روش گلوله برفی و با رویکردی حداکثری تلاش گردید تا منابع مرتبط با داده باز و نوآوری داده استخراج گردد. تعداد 25 منبع خارجی در فاصله سال های 2014 تا 2021که از نوعی جامعیت برخوردار بودند منتخب گردیدند. به دلیل تعداد اندک پژوهش های داخلی انجام شده ، بازه زمانی وغربال گری در جستجوی فارسی لحاظ نشد.

یافته های پژوهش : 30 مورد پژوهش شامل 5 پژوهش داخلی و 25 پژوهش خارجی و به منظور تحلیل نوآوری و ارزش آفرینی در اکوسیستم داده باز به مطالعه حاضر وارد شد. نتایج حاصل از تحلیل پژوهش ها در بخش های 1- شناسایی مولفه ها و ابعاد کلیدی در برنامه های داده باز

2- شناسایی مولفه ها و الزامات اکوسیستم داده باز 3- ایجاد ارزش از داده باز 4-ایجاد نوآوری از داده باز 5- پیچیدگی ها و موانع ایجاد نوآوری از داده باز ارائه شد.

نتیجه گیری: کسب و کارهای مبتنی بر داده باز، باید از داده برای یک نوآوری تحول‌آفرین استفاده کنند تا محصول یا خدمات تجاری‌شده‌ی جدید یا شبکه ارزش جدید تولید نمایند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of Innovation and Value Creation in Open Data Ecosystem

نویسندگان [English]

  • Omm Al-Banin Feyzbakhsh 1
  • Fahimeh Babalhavaeji 2

1 Lecturer at the University of Applied Sciences

2 Islamic Azad University,Science and Research Branch,Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Open data aims to publish and reuse personal data freely regardless of material intellectual rights.. Open data-oriented businesses require business models and a data-sharing environment called ecosystem. Open data provides a high potential to improve civic engagement, innovation, and the creation of social-economic values. Regarding the substantiality of innovation, open data helps to pave the way for innovation. The purpose of this study is to review the concepts of innovation and value creation in an open data ecosystem through the study of research projects addressing open data-related topics such as open data-based innovation and value creation from data.

Methodology: The present study is classified into the class of survey papers. To collect data relevant to the research objective, the following keywords are searched in trustworthy domestic and foreign scientific databases and Google scholar: open data ecosystem, open data innovation, competitive value creation based on open data, innovation creation based on open data, open data applications, and similar keywords. Then, resources related to open data and data-based innovation are extracted using the snowball method with a maximal approach. In total, 25 published external references from 2014 to 2021 are selected with relative comprehensiveness on the subject. The time frame and screening process are not applied in search of Persian references, due to the small number of internal research.

Findings: 30 case studies including 5 internal studies and 25 external studies were included in the present study in order to analyze innovation and value creation in open data ecosystems. The results of resource analysis are presented in the following distinct sections: 1) Identifying key components and dimensions in open data applications 2) Identifying the components and requirements of an open data ecosystem 3) Creating value based on open data 4) Creating innovation based on open data 5) The complexities related to creating innovation based on open data.

.

Conclusion: Open data-based on businesses must use data to create a transformative innovation to produce new commercialized products or services or a new value network

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Market Mechanism
  • Network Mechanism
  • Open Data Ecosystem
  • Use- and User-oriented approaches