آ

 • آصفی داریانی، مرضیه مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 19-40]

ا

 • اباذری، زهرا مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 19-40]

ج

 • جابری راد، مائده جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 97-114]

ح

 • حریری، نجلا سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 79-96]

 • حیدری، غلامرضا فقر دانش اطلاع شناسی در حوزههای مختلف علوم [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 1-2]

ر

 • ریاحی نیا، نصرت ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 1-18]

ز

 • زرین آبادی، زرین سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 79-96]

ش

 • شرفی، علی تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010 [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 41-60]

ع

 • عصاره، فریده بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]

 • عظیمی، محمدحسن بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]

ف

ک

 • کوکبی، مرتضی بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]

ن

 • نورمحمدی، حمزه علی تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010 [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 41-60]

 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 1-18]

ه

 • هاشمی، ماجد بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]