ا

 • اصغرنژاد، حسین یررسی تحولات زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 75-96]

 • افشار، ابراهیم در تکاپوی تغییر: تجربه‌های نوآوری مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی در شماری از دانشگاه‌های ایران [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 19-42]

ب

 • بابائی، پریناز در تکاپوی تغییر: تجربه‌های نوآوری مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی در شماری از دانشگاه‌های ایران [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 19-42]

 • بیگدلی، زاهد دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 59-74]

پ

 • پریرخ، مهری توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 1-18]

ح

ر

 • رجبعلی بگلو، رضا توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 1-18]

 • رضایی امیدی، حمیدرضا راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 93-118]

س

 • ستوده، هاجر بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 65-92]

ش

 • شاهین، آرش در تکاپوی تغییر: تجربه‌های نوآوری مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی در شماری از دانشگاه‌های ایران [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 19-42]

 • شاهینی، شبنم دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 59-74]

ص

 • صباغی نژاد، زیور سنجش توانایی مشارکت نویسندگان مجله علم سنجی براساس شاخص فی (ϕ ) [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 43-64]

 • صباغی نژاد، زیور پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 39-58]

 • صفری، حسین بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 1-18]

ض

 • ضیائی، ثریا بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 19-38]

ط

 • طاهرزاده موسویان، سیده صدیقه دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 59-74]

ع

 • عصاره، فریده سنجش توانایی مشارکت نویسندگان مجله علم سنجی براساس شاخص فی (ϕ ) [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 43-64]

غ

 • غایبی، امیر روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 119-142]

 • غریبه نیازی، منیره روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 119-142]

ف

 • فتاحی، رحمت الله توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 1-18]

 • فرج پهلو، عبدالحسین بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 1-18]

ک

 • کربلا آقایی کامران، معصومه روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 119-142]

 • کوکبی، مرتضی یررسی تحولات زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 75-96]

گ

 • گشاس، خدیجه روند تاریخی انتشار نشریات در دو دهه پس از انقلاب اسلامی در استان خوزستان [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 97-110]

م

 • مختاری، حیدر راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 93-118]

 • مظفری، افسانه بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 19-38]

 • مظفری، عظیمه بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 19-38]

ن

 • نوذری، سودابه راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 93-118]

ی

 • یقطین، مریم بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 65-92]