ا

 • ابراهیمی، سعیده فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 163-178]

 • ادیب زاده، مرضیه بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 113-134]

 • اسدی، سعید استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]

 • اصنافی، امیر رضا تأملی بر کاربرد روش تحلیل گفتمان در پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 27-52]

 • اصنافی، امیر رضا درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 87-102]

 • التماسی، معصومه انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 149-164]

 • التماسی، مهشید انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 149-164]

 • اندایش، سیف اله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 103-128]

 • انصاری، مریم بررسی تطبیقی امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 195-218]

ب

 • باجی، فاطمه بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 15-26]

 • باقری، مژگان السادات تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]

 • باقری، معصومه سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 167-194]

 • بتولی، زهرا واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 129-162]

 • برادر، رویا چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 201-224]

 • بیرانوند، علی Interpretive Structural Modeling of Barriers to Knowledge Commercialization [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 27-42]

 • بیگدلی، زاهد تحلیل روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها: آیا کتابداران مربی هم هستند؟ [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 53-76]

 • بیگدلی، زاهد Analysis of Iranian faculty information sharing in social networks: the case of Shahid Chamran University [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 1-12]

پ

 • پرهام نیا، فرشاد The Contextual Factors Affecting the Scholarly Communication of Faculty Members in Iran’s Universities [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 13-26]

 • پورزارع، هدی تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]

ت

 • تاج الدینی، اورانوس بررسی کیفی تخریب تجهیزات کتابخانه‌های دانشگاهی: وندالیسم کتابخانه‌ای [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 81-102]

 • تجعفری، معصومه سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 167-194]

ج

 • جوکار، عبدالرسول فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 163-178]

چ

 • چراغی، زهره رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 233-255]

 • چراغی، زهره Interpretive Structural Modeling of Barriers to Knowledge Commercialization [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 27-42]

 • چشمه سهرابی، مظفر بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 179-200]

ح

 • حریری، نجلا نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 21-36]

 • حسینی زاده، فاطمه بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 15-26]

 • حیدری، غلامرضا بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 25-50]

 • حیدری، غلامرضا واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 95-112]

خ

 • خادمی زاده، شهناز Evaluation of the Iranian academic library collections based on the Standards of Iranian University Libraries (SIUL) [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 55-70]

 • خدادادی، صدیقه بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 59-80]

د

 • دائی، عذرا مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 253-276]

 • داستانی، میثم Scientific Repositories as Indices for Ranking of the Iranian Universities of Medical Sciences [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 43-54]

 • درزیان عزیزی، عبدالهادی امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]

 • درودی، فریبرز بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 151-166]

 • دهقانی قهنویه، عادله بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 113-134]

ر

 • رادفر، امیرحسام مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران) [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 225-252]

 • رحمانی، مهدی بررسی تطبیقی امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 195-218]

 • رحیمی، علی رضا ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]

 • رضایی شریف آبادی، سعید نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر. [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 1-14]

ز

 • زارع، هانیه فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 163-178]

 • زارع فراشبندی، فیروزه مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 253-276]

 • زندکریمی، مریم بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 103-128]

س

 • سعیدا اردکانی، سعید بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 113-134]

ش

 • شاهینی، شبنم بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 25-50]

 • شریف، عاطفه سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 167-194]

 • شعبانی، احمد بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 65-86]

 • شفیعی علویجه، پریسا Comparison of Information Retrieval Capabilities in Library Software of Payam, Voyager and Aleph [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 71-84]

 • شکاری، محمدرضا واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 95-112]

 • شکوهیان، محبوبه بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 65-86]

 • شهبازی، مهری ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]

ص

 • صمدی، لاله استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]

 • صیف، محمدحسن Interpretive Structural Modeling of Barriers to Knowledge Commercialization [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 27-42]

ط

ظ

 • ظفرپور امیرآباد، جابر تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]

ع

 • عاصمی، عاصفه بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 65-86]

 • عاصمی، عاصفه Comparison of Information Retrieval Capabilities in Library Software of Payam, Voyager and Aleph [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 71-84]

 • عباسی، مجید بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 151-166]

 • عصاره، فریده ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]

 • عصاره، فریده بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 135-148]

 • عصاره، فریده بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 1-24]

 • عطاردی، علیرضا Scientific Repositories as Indices for Ranking of the Iranian Universities of Medical Sciences [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 43-54]

 • علمدار، سمیه بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 135-148]

غ

 • غائبی، امیر چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 201-224]

 • غفاری، سعید بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 219-232]

ف

 • فتوحی، سمانه بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 219-232]

 • فدایی، غلامرضا بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 103-128]

 • فرج پهلو، عبدالحسین بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 25-50]

 • فرج پهلو، عبدالحسین ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]

 • فرج پهلو، عبدالحسین Evaluation of the Iranian academic library collections based on the Standards of Iranian University Libraries (SIUL) [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 55-70]

 • فرزین یزدی، محبوبه چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 201-224]

 • فرهادپور، محمدرضا بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 59-80]

 • فهیم نیا، فاطمه واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 95-112]

 • فهیم نیا، فاطمه واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 129-162]

ق

 • قدم پور، عزت اله بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 103-128]

 • قربانی، محبوبه جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن از دیدگاه صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی : پژوهشی از منظر ژئوپلیتیک اطلاعات [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 51-64]

 • قنادی نژاد، فرزانه Analysis of Iranian faculty information sharing in social networks: the case of Shahid Chamran University [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 1-12]

ک

 • کارکو، هاجر امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]

 • کامرانیان مارنانی، پریسا بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 179-200]

 • کشاورزیان، سلما درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 87-102]

 • کوکبی، مرتضی بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 135-148]

م

 • محمداسماعیل، صدیقه جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن از دیدگاه صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی : پژوهشی از منظر ژئوپلیتیک اطلاعات [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 51-64]

 • محمدی، سارا تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]

 • مرادی، خدیجه نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر. [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 1-14]

 • معمار، نسیم بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 15-26]

 • میرغفوری، حسنیه سادات نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 21-36]

ن

 • ناخدا، مریم استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]

 • ناخدا، مریم مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران) [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 225-252]

 • نجف پور مقدم، پروین رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 233-255]

 • نظری، فریبا امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]

 • نعمت الهی، زهرا بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 1-24]

 • نقشینه، نادر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 103-128]

 • نوروزی چاکلی، عبدالرضا استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]

 • نوشین فرد، فاطمه The Contextual Factors Affecting the Scholarly Communication of Faculty Members in Iran’s Universities [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 13-26]