آ

 • آخشیک، سمیه بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-22]

 • آخشیک، سمیه سادات پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 73-88]

ا

 • احمدی اصل، فرهاد شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]

 • احمدی نسب، فاطمه کاربست نظریة انسجام هالیدی- حسن در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی چکیده‌های نشریات برتر حوزه‌های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-18]

 • ارشادی، محمد جواد بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 189-208]

 • اسفندیاری مقدم، علیرضا رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام‌مند [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 41-64]

 • اسماعیلی، حیدر رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام‌مند [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 41-64]

 • اصنافی، امیررضا بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 73-92]

 • اکبری، عسگر ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 67-88]

 • اکبری، مریم بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 157-174]

 • ایزدیان، زینب بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 129-150]

ب

 • بهرنگی، محمد رضا بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 129-150]

 • بیرانوند، علی ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 45-66]

 • بیگدلی، زاهد بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]

 • بیگدلی، زاهد بررسی سطح دانش و اولویت مؤلفه های مدیریت اطلاعات شخصی از نظر دانشجویان: مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 209-224]

پ

 • پارسائیان، مریم بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-22]

 • پروین، سمیه تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]

 • پریرخ، مهری سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری درکتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 225-243]

 • پشوتنی زاده، میترا بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 157-174]

 • پناهی، سمیه تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]

 • پور کریمی، جواد چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 165-180]

چ

 • چراغی، زهره شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]

 • چراغی، زهره رقابت استنادی در مجموعه مجلات ملی (NJS): شناسایی مجلات هسته ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 23-40]

 • چشمه سهرابی، مظفر ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 45-66]

ح

 • حاجی زین‌العابدینی، محسن تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 105-122]

 • حدادپور، آصفه امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 145-160]

 • حریری، نجلا ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 67-88]

 • حسن زاده، محمد بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-22]

 • حسینی، لیلا امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 145-160]

 • حیدرزاده، اشرف بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 105-120]

خ

 • خادمی، روح اله بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 137-156]

 • خادمی زاده، شهناز بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 105-120]

 • خادمی زاده، شهناز ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌‌المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 65-83]

 • خلیلیان، سعیده امکان سنجی استفاده از سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 93-112]

 • خوئینی، سهیلا نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]

د

 • درودی، فریبرز ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-196]

 • دولانی، عباس رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 84-102]

 • دیانی، محمد حسین بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 57-72]

ر

 • رجبعلی بگلو، رضا بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 189-208]

 • رجبی، غلامرضا بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]

 • رحمانی، مهدی بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 73-92]

 • رحیمی، صالح بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 27-44]

 • رحیمی، فرج اله چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 165-180]

 • رشیدی، کیانوش برنامه‌های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]

 • رودساز، حبیب الله تاثیر طفره روی سایبری بر عملکرد کارکنان ( مورد مطالعه شرکت داده ورزی سداد ) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 181-200]

 • رونقی، محمدحسین تاثیر خلاقیت و سرمایه اجتماعی بر بلوغ مدیریت دانش سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 89-104]

 • ریاحی نیا، نصرت بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-22]

ز

 • زارع، امین بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 27-44]

 • زارع، امین میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 103-112]

 • زارع، امین روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 57-72]

 • زارع فراشبندی، فیروزه بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 147-164]

 • زمانی، اصغر شناسایی وضعیت مستند سازی تجربیات سازمانی در پژوهشکده‌ها و موسسات پژوهشی کشور [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 123-144]

 • زین آبادی، حسن رضا بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 129-150]

س

 • سالاری، سیده زهرا چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 165-180]

 • سالخورده، محمد بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 27-44]

 • ستوده، هاجر برنامه‌های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]

 • ستوده، هاجر رقابت استنادی در مجموعه مجلات ملی (NJS): شناسایی مجلات هسته ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 23-40]

 • سجادی، زهراسادات توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی مطالعه موردی: کتابخانه‌های آموزشی و تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 223-240]

 • سلاجقه، مژده ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-196]

 • سلیمانی نژاد، عادل ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-196]

 • سلیمیان ریزی، ملیحه بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 19-32]

ش

 • شعبانی، احمد ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 45-66]

 • شفیعی، سلیمان روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 57-72]

 • شکوری فسقندیس، میترا رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 84-102]

 • شمسایی، مریم بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 113-128]

 • شهنی ییلاق، منیجه بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]

 • شیرانی، فرهاد شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 161-188]

ص

 • صابری، مریم بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 57-72]

 • صالحی، رضا چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 165-180]

 • صالحی، فرخنده تاثیر طفره روی سایبری بر عملکرد کارکنان ( مورد مطالعه شرکت داده ورزی سداد ) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 181-200]

 • صباغی نژاد، زیور بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]

ط

 • طاهرزاده موسویان، سیده صدیقه بررسی سطح دانش و اولویت مؤلفه های مدیریت اطلاعات شخصی از نظر دانشجویان: مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 209-224]

 • طاهری، بهجت امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 145-160]

ع

 • عاصمی، عاصفه ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 45-66]

 • عاصمی، عاصفه امکان سنجی استفاده از سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 93-112]

 • عالمی، زهرا سادات مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 197-222]

 • عبدالهی، بیژن بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 129-150]

 • عرفان منش، محمدامین بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 73-92]

 • عصاره، فریده ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 1-26]

 • عصاره، فریده رقابت استنادی در مجموعه مجلات ملی (NJS): شناسایی مجلات هسته ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 23-40]

 • علیپور حافظی، مهدی رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام‌مند [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 41-64]

ف

 • فرج پهلو، عبدالحسین ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 1-26]

 • فرج پهلو، عبدالحسین بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 105-120]

 • فرهادپور، محمدرضا بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]

 • فرهادپور، محمدرضا تاثیر اندازه و حجم سایت، فایل های غنی، تعداد مقالات و پیوندهای سایت بر رویت پذیری در صد وب سایت برتر نظام رتبه بندی وبومتریک [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 201-220]

 • فهیم نیا، فاطمه نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]

ق

 • قادری نیکو، نسرین ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-196]

 • قاسمی، علی حسین بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 147-164]

 • قاضی زاده، حمید تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • قاضی میرسعید، سید جواد بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 147-164]

ک

 • کربلا آقایی کامران، معصومه رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 84-102]

 • کریمی، رضا ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 1-26]

 • کشاورز، حمید بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 137-156]

 • کفاشان کاخکی، مجتبی سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری درکتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 225-243]

 • کمایی، مهناز ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌‌المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 65-83]

 • کوثری، رعنا بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 147-164]

 • کوهی رستمی، منصور تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • کوهی رستمی، منصور تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 105-122]

م

 • محمدی، مهدی تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]

 • محمدی مقدم، یوسف تاثیر طفره روی سایبری بر عملکرد کارکنان ( مورد مطالعه شرکت داده ورزی سداد ) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 181-200]

 • مرادی، محمود میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 103-112]

 • مرادی مقدم، حسین بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 137-156]

 • مرجانی، تیمور شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 161-188]

 • مرشدی یکتا، مهرناز بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]

 • مسعودی، فاطمه اهمیت استفاده از واژه‌های مأخوذ از عنوان و چکیده مقالات در نمایه ‏سازی و تاثیر آن بر بازیابی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 197-199]

 • ملکوتی اصل، نرگس سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری درکتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 225-243]

 • منصوری، علی بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 19-32]

 • موری بختیاری، نگار تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • موری بختیاری، نگار تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 105-122]

ن

 • نامداریان، لیلا شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 161-188]

 • نجف پور مقدم، پروین شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]

 • نجفی عرب، احسان بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 189-208]

 • نشاط، نرگس مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 197-222]

 • نظری، فریبا بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]

 • نظری، فریبا بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 113-128]

 • نوروزی، علیرضا نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]

 • نوروزی نیا، حنان تاثیر اندازه و حجم سایت، فایل های غنی، تعداد مقالات و پیوندهای سایت بر رویت پذیری در صد وب سایت برتر نظام رتبه بندی وبومتریک [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 201-220]

 • نوشین فرد، فاطمه ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 67-88]

 • نوکاریزی، محسن بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 57-72]

و

 • وقاصفت، فیض الله میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 103-112]