آ

 • آجری دستجه، زهرا بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه بر نیازهای شغلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 17-30]

 • آقاجانی، حسنعلی آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 153-173]

ا

 • احمدی، قنبر رویکرد کاربرمحور در طراحی کتابخانه‌های دانشگاهی (موردپژوهی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع در شهر تهران و اهواز) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 31-50]

 • احمدی اصل، فرهاد شناخت روابط چندگانه باورهای معرفت‌شناختی، نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-30]

 • احمدیان دیوکتی، محمد مهدی آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 153-173]

 • احمدی نسب، فاطمه آسیب‌شناسی معادل‌گزینی اصطلاحات تخصصی در حوزة علم‌سنجی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 144-159]

 • اسدنیا، ابوالفضل جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 73-90]

 • اسفندیاری مقدم، علیرضا شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات به نابینایان و کم‌بینایان از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دیجیتال نابینایان در سطح کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 160-181]

 • اصنافی، امیر رضا بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]

 • اکرامی، محمود ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 132-152]

 • الهی، شعبان توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 116-143]

 • امتی، الهه بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]

ب

 • بنی‌اسدی، مرضیه بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 188-207]

 • بهرامی نیا، سارا عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-72]

 • بهرامی نیا، سارا بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 81-96]

 • بهمئی، الهه بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 31-48]

 • بهمن آبادی، علیرضا بررسی میزان استفاده از گزارش‌های نهایی طرح‌های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گزارش‌های نهایی خاتمه یافته [دوره 12، شماره 2، 1399]

 • بیرانوند، علی Publication rate and activity of Iranian researchers in the field of industrial management in social networks [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 51-61]

 • بیگدلی، زاهد شناسایی و تحلیل رفتار اطلاع یابی زندگی روزمره و محیط های اطلاعاتی ارامنه شهر اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 248-260]

 • بیگدلی، زاهد منظورشناسی: نگاهی بر چیستی، خاستگاه و تحولات نظری، با تأکید بر پیوندهای نظری و کاربردی آن با علم اطلاعات [دوره 12، شماره 3، 1399]

پ

 • پرهام نیا، فرشاد نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی: یک مطالعه ترکیبی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 182-203]

 • پشوتنی زاده، میترا تأثیر خدمات کتابخانه‌ای و رسانه‌های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 116-131]

ت

 • تاج الدینی، اورانوس بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 188-207]

 • توکلی زاده راوری، محمد رابطه بین شاخص‌های استنادی و دسته بندی نشریات به روش برادفورد مطالعه موردی: نشریات حوزه ناباروری [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

ج

 • جلالی دیزجی، علی شناسایی ویژگی‌های تاکسونومی‌های موجود و ارائه الگویی مناسب برای استفاده در ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 91-115]

 • جلیلی فر، علیرضا منظورشناسی: نگاهی بر چیستی، خاستگاه و تحولات نظری، با تأکید بر پیوندهای نظری و کاربردی آن با علم اطلاعات [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • جوانبخت، میثم آسیب‌شناسی معادل‌گزینی اصطلاحات تخصصی در حوزة علم‌سنجی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 144-159]

چ

 • چراغی، زهره شناخت روابط چندگانه باورهای معرفت‌شناختی، نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-30]

 • چشمه سهرابی، مظفر جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 73-90]

ح

 • حاجی زین‌العابدینی، محسن شناسایی ویژگی‌های تاکسونومی‌های موجود و ارائه الگویی مناسب برای استفاده در ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 91-115]

 • حریری، نجلا همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 30-50]

 • حریری، نجلا نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی: یک مطالعه ترکیبی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 182-203]

 • حسن زاده، علیرضا توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 116-143]

 • حمیدی، علی Effects of Altmetrics on Field-Weighted Citation Impact: A Case Study of Iranian Researchers’ Osteoporosis Articles [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 41-50]

خ

 • خادمی، روح اله International scientific collaboration of Semnan university [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 62-73]

 • خلیلیان، سعیده تأثیر خدمات کتابخانه‌ای و رسانه‌های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 116-131]

د

 • دخش، سارا Effects of Altmetrics on Field-Weighted Citation Impact: A Case Study of Iranian Researchers’ Osteoporosis Articles [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 41-50]

 • دواشی، فرزانه شناسایی ویژگی‌های تاکسونومی‌های موجود و ارائه الگویی مناسب برای استفاده در ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 91-115]

ذ

 • ذاکرشهرک، مینا تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 12، شماره 2، 1399]

ر

 • رئوفی، کبری شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 66-80]

 • رازقی، نادر آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 153-173]

 • رجب زاده، سمیه ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 132-152]

 • رجبعلی بگلو، رضا User Experience in Interaction with Digital Libraries (DLs) in Iran: Deficiencies vs Expectations in Relation with Hierarchical Value Map (HVM) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 1-10]

 • رجبی، غلامرضا شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 208-226]

 • رحمانی، مهدی شناسایی ویژگی‌های تاکسونومی‌های موجود و ارائه الگویی مناسب برای استفاده در ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 91-115]

 • رحمانیان، ساره Publication rate and activity of Iranian researchers in the field of industrial management in social networks [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 51-61]

 • رحیمی، صالح بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 81-96]

 • رداد، ایرج بررسی وضعیت پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز اسناد انقلاب اسلامی بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • رضایی، الهام Effects of Altmetrics on Field-Weighted Citation Impact: A Case Study of Iranian Researchers’ Osteoporosis Articles [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 41-50]

 • رضایی شریف آبادی، سعید بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی [دوره 12، شماره 2، 1399]

 • ریاحی نیا، نصرت شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 66-80]

 • ریسی فر، افسانه مدل‌یابی ساختاری رابطه سواد اطلاعاتی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]

ز

 • زارع، امین عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-72]

 • زارع فراشبندی، فیروزه شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 208-226]

 • زارعی، عاطفه شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات به نابینایان و کم‌بینایان از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دیجیتال نابینایان در سطح کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 160-181]

 • زاهدیان، مریم بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 49-65]

 • زرمهر، فاطمه بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 97-115]

 • زمانی، نرگس بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی کارمندان‌ زن کتابخانه‌های عمومی استان همدان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 17-29]

 • زنگنه، ثریا عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-72]

س

 • ساکی مالحی، امل بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 49-65]

 • سعادت، فرزانه رابطه بین شاخص‌های استنادی و دسته بندی نشریات به روش برادفورد مطالعه موردی: نشریات حوزه ناباروری [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • سمیع، محمد ابراهیم Publication rate and activity of Iranian researchers in the field of industrial management in social networks [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 51-61]

 • سهیلی، فرامرز ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 132-152]

ص

 • صارمی نیا، صبا توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 116-143]

 • صباغی نژاد، زیور بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 49-65]

 • صدیقی، زینب شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات به نابینایان و کم‌بینایان از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دیجیتال نابینایان در سطح کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 160-181]

 • صنعت جو، اعظم عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی بر اساس مدل‌های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه-فناوری در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد مدیریت کیفی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 227-247]

ط

 • طاهری، بهجت شناسایی و تحلیل رفتار اطلاع یابی زندگی روزمره و محیط های اطلاعاتی ارامنه شهر اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 248-260]

 • طاهریان، آمنه سادات منظورشناسی: نگاهی بر چیستی، خاستگاه و تحولات نظری، با تأکید بر پیوندهای نظری و کاربردی آن با علم اطلاعات [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • طبیبیان، فروزان تبیین الگوی ارزیابی شایستگی کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن در بهسازی عملکرد کتابخانه ها [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • طهماسبی لیمونی، صفیه تبیین الگوی ارزیابی شایستگی کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن در بهسازی عملکرد کتابخانه ها [دوره 12، شماره 3، 1399]

ع

 • عبدالله زاده تربتی، مریم تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 12، شماره 2، 1399]

 • عبدی آذر، شهرام همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 30-50]

 • عصاره، فریده جٌستاری در جامعه شناسی خواندن [دوره 12، شماره 2، 1399]

 • عقیقی، علیرضا بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی کارمندان‌ زن کتابخانه‌های عمومی استان همدان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 17-29]

 • عقیقی، علیرضا Relationship between Humble Leadership and Employee Innovation Behavior in Public Libraries in Hamadan Province: Explaining the Mediating Role of Positive Psychological Capital [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 25-40]

غ

ف

 • فرج پور، محمد بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 174-187]

 • فرهادپور، محمدرضا بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 31-48]

ق

 • قاسمی، علی حسین بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 49-65]

 • قاسمیان، جلال بررسی وضعیت پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز اسناد انقلاب اسلامی بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • قاضی میر سعید، سید جواد بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 49-65]

 • قاضی میرسعید، سید جواد بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]

 • قانعی، محمد عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی بر اساس مدل‌های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه-فناوری در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد مدیریت کیفی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 227-247]

 • قلتاش، عباس بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه بر نیازهای شغلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 17-30]

ک

 • کاظمی، مرجان بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 97-115]

 • کشتکار، مهسا Publication rate and activity of Iranian researchers in the field of industrial management in social networks [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 51-61]

 • کوکبی، مرتضی منظورشناسی: نگاهی بر چیستی، خاستگاه و تحولات نظری، با تأکید بر پیوندهای نظری و کاربردی آن با علم اطلاعات [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • کوه کن، الهام شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 208-226]

 • کوهی رستمی، منصور جٌستاری در جامعه شناسی خواندن [دوره 12، شماره 2، 1399]

م

 • محمداسماعیل، صدیقه نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی: یک مطالعه ترکیبی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 182-203]

 • محمدی، زینب مدل‌یابی ساختاری رابطه سواد اطلاعاتی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]

 • محمودی، مرضیه Effects of Altmetrics on Field-Weighted Citation Impact: A Case Study of Iranian Researchers’ Osteoporosis Articles [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 41-50]

 • مرادی، محمود عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-72]

 • مسلمی، معصومه بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 174-187]

 • مکی زاده، فاطمه رابطه بین شاخص‌های استنادی و دسته بندی نشریات به روش برادفورد مطالعه موردی: نشریات حوزه ناباروری [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • ملکی، حمید ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 132-152]

 • منتظر، غلامعلی توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 116-143]

 • منصوری، علی بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 97-115]

 • منطقی، هانیه Relationship between Humble Leadership and Employee Innovation Behavior in Public Libraries in Hamadan Province: Explaining the Mediating Role of Positive Psychological Capital [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 25-40]

ن

 • نامداریان، لیلا Strategic Planning for Commercialization of Research Findings in Iran: The Case Study of IranDoc [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 11-24]

 • نجف پور مقدم، پروین شناخت روابط چندگانه باورهای معرفت‌شناختی، نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-30]

 • نجف پور مقدم، پروین مدل‌یابی ساختاری رابطه سواد اطلاعاتی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]

 • نظرپور، محمدتقی رویکرد کاربرمحور در طراحی کتابخانه‌های دانشگاهی (موردپژوهی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع در شهر تهران و اهواز) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 31-50]

 • نعیمی صدیق، علی Strategic Planning for Commercialization of Research Findings in Iran: The Case Study of IranDoc [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 11-24]

 • نوروزیان ملکی، سعید رویکرد کاربرمحور در طراحی کتابخانه‌های دانشگاهی (موردپژوهی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع در شهر تهران و اهواز) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 31-50]

 • نوشین فرد، فاطمه همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 30-50]

 • نوشین فرد، فاطمه نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی: یک مطالعه ترکیبی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 182-203]

 • نوکاریزی، محسن عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی بر اساس مدل‌های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه-فناوری در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد مدیریت کیفی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 227-247]

 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 66-80]

ی

 • یاری زنگنه، مرضیه نقش جنبه‌های عاطفی در عملکرد جستجو و بازیابی اطلاعات از وب: مطالعه موردی دانشجویان دکتری حوزه‌های مختلف علوم انسانی، پایه و فنی مهندسی [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • یوسفیان، سعید شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 208-226]