آ

 • آبام، زویا مقایسه اثربخشی آموزش به وسیله کتاب الکترونیک، کتاب چاپی و آموزش سنتی بر مهارت های سواد اورژانسی کودکان پیش دبستانی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 68-84]

 • آزاده، فریدون بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397 [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • آزاده، فریدون بررسی رابطۀ اشتیاق شغلی با اشتراک دانش با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 21-40]

ا

 • اخلاقی بناری، مسعود مطالعه علم سنجی در حوزه مطالعات اهداف تربیتی در پایگاه وب آو ساینس از سال 1983 تا 2017 [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • اسدنیا، ابوالفضل بررسی وضعیت معماری کتابخانه‌های عمومی از دیدگاه کتابداران: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی شهرستان رفسنجان [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • اسمعیلی رنجبر، خاطره ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • اصنافی، امیر رضا ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی (پند، پروان، اوراکل تهران، سیماد و ماوا) از لحاظ شاخص های عملکردی براساس دیدگاه کتابداران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 41-61]

 • افشار، زهره پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • الهایی، هادی شناسایی و سطح بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM)، مطالعه موردی: شرکت آب‌جنوب‌شرق اهواز [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 1-16]

 • انواریان، سید نورالدین بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس [دوره 13، شماره 2، 1400]

ب

 • باب‌الحوائجی، فهیمه رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • باب الحوائجی، فهیمه ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • باب الحوائجی، فهیمه الگوی پارادایمی توزیع کتاب در ایران: مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 46-67]

 • برادر، رویا مقایسه اثربخشی آموزش به وسیله کتاب الکترونیک، کتاب چاپی و آموزش سنتی بر مهارت های سواد اورژانسی کودکان پیش دبستانی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 68-84]

 • بهزادی، حسن بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • بیرانوند، علی اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]

 • بیگدلی، زاهد رابطه چندگانه خرده مقیاس‌های سواد اطلاعاتی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 13، شماره 2، 1400]

پ

 • پارسایی محمدی، پرستو بررسی رابطۀ اشتیاق شغلی با اشتراک دانش با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 21-40]

 • پرهام نیا، فرشاد شناسایی عوامل مؤثر روانشناختی بر رفتار اطلاع‌یابی کاربران اطلاعاتی: مطالعه مرور نظام‌مند [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • پژوه نیا، سحر مقایسه اثربخشی آموزش به وسیله کتاب الکترونیک، کتاب چاپی و آموزش سنتی بر مهارت های سواد اورژانسی کودکان پیش دبستانی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 68-84]

 • پشوتنی زاده، میترا سنجش عوامل مؤثر بر پذیرش کتاب الکترونیک توسط دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر اصفهان بر اساس مدل پذیرش فناوری 3 [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 62-81]

 • پوستی زاده، نجمه بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان [دوره 13، شماره 2، 1400]

ت

 • تاج الدینی، اورانوس بررسی رابطه بین محیط علمی، تجربه پژوهشی و کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی: یک مطالعه موردی [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • تاری زاده، زهرا ارزیابی نمایۀ کتاب‌های انتشار یافته توسط دانشگاه علامه طباطبائی طبق استاندارد انجمن آمریکائی نمایه‌سازان و استاندارد ایزو 999 [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 80-93]

 • تجعفری، معصومه نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • ترابی الموتی، منیژه الگوی پارادایمی توزیع کتاب در ایران: مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 46-67]

ج

 • جعفری، محسن تاثیر عوامل شاداب سازی کتابخانه‌ بر جذب کاربران: بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 17-36]

 • جلالی دیزجی، علی ارزیابی نمایۀ کتاب‌های انتشار یافته توسط دانشگاه علامه طباطبائی طبق استاندارد انجمن آمریکائی نمایه‌سازان و استاندارد ایزو 999 [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 80-93]

چ

 • چراغی، زهره شناسایی و سطح بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM)، مطالعه موردی: شرکت آب‌جنوب‌شرق اهواز [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 1-16]

 • چشمه سهرابی، مظفر سنجش عوامل مؤثر بر پذیرش کتاب الکترونیک توسط دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر اصفهان بر اساس مدل پذیرش فناوری 3 [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 62-81]

 • چشمه سهرابی، مهرداد بررسی وضعیت معماری کتابخانه‌های عمومی از دیدگاه کتابداران: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی شهرستان رفسنجان [دوره 13، شماره 1، 1400]

ح

 • حاجی زین العابدینی، محسن تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 33-55]

 • حاجی زین العابدینی، محسن ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی (پند، پروان، اوراکل تهران، سیماد و ماوا) از لحاظ شاخص های عملکردی براساس دیدگاه کتابداران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 41-61]

 • حبیبی، سحر ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی (پند، پروان، اوراکل تهران، سیماد و ماوا) از لحاظ شاخص های عملکردی براساس دیدگاه کتابداران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 41-61]

 • حریری، نجلا رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • حریری، نجلا ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • حریری، نجلا الگوی پارادایمی توزیع کتاب در ایران: مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 46-67]

 • حسن زاده، محمد فراتحلیل مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی از منظر پیشینه‌پژوهی: مروری نظامند [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]

 • حسن زاده، محمد بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • حسنی، مرضیه بررسی رابطه بین سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 56-79]

 • حسین زاده بندقیری، عباس واکاوی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر توسعه حرفه‌ای کارکنان با میانجی گری مدیریت دانش فردی(مطالعه موردی:کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • حکیمی، هوشنگ بررسی وضعیت درگاه‌های وب مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور از منظر معیارهای وبسنجی فائو [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 27-45]

 • حیاتی، زهیر بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • حیاتی، زهیر به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-32]

 • حیدری، غلامرضا بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس [دوره 13، شماره 2، 1400]

خ

 • خادمی زاده، شهناز ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه یادگیری الکترونیکی دانشجویان [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 1-20]

 • خاصه، علی اکبر وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • خواجه، حمید بررسی رابطه بین محیط علمی، تجربه پژوهشی و کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی: یک مطالعه موردی [دوره 13، شماره 3، 1400]

د

 • درودی، فریبرز امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • درودی، فریبرز شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • دوخانی، فیروزه اشاره‌ در اسناد سیاستی به‌عنوان سنجه‌ای برای ارزیابی علم و فناوری: مطالعه موردی ایران، ترکیه، و فلسطین اشغالی [دوره 13، شماره 3، 1400]

ر

 • رجبی، فهیمه نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • رحمانی، مهدی تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 33-55]

 • رحیمی، سرگل بررسی رفتار اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی در شبکه‌ی جهانی وب: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • رحیمی، صالح بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • رداد، ایرج بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • رستمی نسب، عباسعلی مطالعه علم سنجی در حوزه مطالعات اهداف تربیتی در پایگاه وب آو ساینس از سال 1983 تا 2017 [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • رسولی، بهروز بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • رضائی، سیمین بررسی نقش میانجی کیفیت بر رابطه بین ویژگی های کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • رضوی، علی اصغر واکاوی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر توسعه حرفه‌ای کارکنان با میانجی گری مدیریت دانش فردی(مطالعه موردی:کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) [دوره 13، شماره 1، 1400]

ز

 • زارع، امین تاثیر عوامل شاداب سازی کتابخانه‌ بر جذب کاربران: بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 17-36]

 • زارعی، هاجر عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • زمانی، اصغر ایجاد و بهبود شبکه تبادل دانش ضمنی در آموزش عالی [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • زمانی، لیلا وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • زندوانیان، احمد شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا [دوره 13، شماره 2، 1400]

س

 • سالمی، نجمه تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 33-55]

 • سلاجقه، مژده ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • سلیمانی، آمنه امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • سلیمانی، آمنه مروری نظام‌مند بر پژوهش‌های حوزه نظام ساده سازماندهی دانش (اسکاس) بین سال‌های 2010 تا 2020 [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • سلیمانی نژاد، عادل مروری نظام‌مند بر پژوهش‌های حوزه نظام ساده سازماندهی دانش (اسکاس) بین سال‌های 2010 تا 2020 [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • سهیلی، فرامرز وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • سهیلی، فرامرز بررسی رفتار اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی در شبکه‌ی جهانی وب: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • سواری، ابتسام بررسی رابطۀ اشتیاق شغلی با اشتراک دانش با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 21-40]

ش

 • شعبانی، احمد اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]

 • شهنی ییاق، منیجه رابطه چندگانه خرده مقیاس‌های سواد اطلاعاتی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 13، شماره 2، 1400]

ص

 • صادقی خرمدشتی، طاهره شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • صباغی نژاد، زیور بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397 [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • صراف‌زاده، مریم بررسی رفتار اطلاع‏ یابی بومیان دیجیتال: مورد مطالعه دانش ‏آموزان 15 تا 18 ساله مدارس هوشمند شهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • صراف‌زاده، مریم بررسی رابطه بین سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 56-79]

 • صفرزاده، نسرین بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397 [دوره 13، شماره 2، 1400]

ط

 • طهماسبی لیمونی، صفیه پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • طهماسبی لیمونی، صفیه واکاوی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر توسعه حرفه‌ای کارکنان با میانجی گری مدیریت دانش فردی(مطالعه موردی:کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) [دوره 13، شماره 1، 1400]

غ

 • غیوری، زینب فراتحلیل مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی از منظر پیشینه‌پژوهی: مروری نظامند [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]

ف

 • فرهادپور، محمدرضا بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • فرهادپور، محمدرضا بررسی نقش میانجی کیفیت بر رابطه بین ویژگی های کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • فروتن، فریبرز بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • فروتن راد، لاله عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • فهیمی فر، سپیده بررسی رابطه بین سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 56-79]

ق

 • قدمی حسبن آبادی، هاجر سنجش عوامل مؤثر بر پذیرش کتاب الکترونیک توسط دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر اصفهان بر اساس مدل پذیرش فناوری 3 [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 62-81]

 • قیاسی، میترا پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو [دوره 13، شماره 3، 1400]

ک

 • کربلایی علی، فاطمه مطالعه علم سنجی در حوزه مطالعات اهداف تربیتی در پایگاه وب آو ساینس از سال 1983 تا 2017 [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • کریمی، المیرا بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • کوهی رستمی، منصور شناسایی و سطح بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM)، مطالعه موردی: شرکت آب‌جنوب‌شرق اهواز [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 1-16]

 • کیان، مریم شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا [دوره 13، شماره 2، 1400]

گ

 • گلابیان مقدم، مرضیه بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • گلینی مقدم، گلنسا ارزیابی نمایۀ کتاب‌های انتشار یافته توسط دانشگاه علامه طباطبائی طبق استاندارد انجمن آمریکائی نمایه‌سازان و استاندارد ایزو 999 [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 80-93]

م

 • محمدی، زینب رابطه چندگانه خرده مقیاس‌های سواد اطلاعاتی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • محمدی، محمد بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • مرادی، شیما اشاره‌ در اسناد سیاستی به‌عنوان سنجه‌ای برای ارزیابی علم و فناوری: مطالعه موردی ایران، ترکیه، و فلسطین اشغالی [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • مرادی، محمود بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • مرادی، محمود تاثیر عوامل شاداب سازی کتابخانه‌ بر جذب کاربران: بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 17-36]

 • مرتضوی امیری، سید جواد عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • مطلبی، داریوش الگوی پارادایمی توزیع کتاب در ایران: مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 46-67]

 • مظفری، افسانه به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-32]

 • مظفری، عظیمه به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-32]

 • مظلومیان، سعید اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]

 • معارف وند، مرضیه اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]

 • مهدیان، محمدمهدی امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • مومنی، عصمت عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • میرحسینی نیری، فاطمه سادات شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • میرزایی، مریم تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 33-55]

ن

 • ناصری، الهه بررسی رفتار اطلاع‏ یابی بومیان دیجیتال: مورد مطالعه دانش ‏آموزان 15 تا 18 ساله مدارس هوشمند شهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • نریمیسایی، ژاله بررسی کاربرد فن آوری های وب معنایی در سیستم های آموزش الکترونیکی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 85-109]

 • نگهبان، محمدباقر بررسی رابطه بین محیط علمی، تجربه پژوهشی و کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی: یک مطالعه موردی [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • نوروزی، علیرضا بررسی رفتار اطلاع‏ یابی بومیان دیجیتال: مورد مطالعه دانش ‏آموزان 15 تا 18 ساله مدارس هوشمند شهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • نوکاریزی، محسن نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد [دوره 13، شماره 1، 1400]

ه

 • هاشمی، سید اسماعیل بررسی رابطۀ اشتیاق شغلی با اشتراک دانش با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 21-40]

 • هراتی، هادی رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 13، شماره 4، 1400]