آ

 • آخشیک، سمیه سادات خدمت در دوره چالش: تحلیلی بر خدمات و فعالیت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی در رویارویی با کووید 19 [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 73-95]

 • آقائی، مریم بررسی ارتباط بین سنجه‌های آلتمتریکس پایگاه Altmetrics Explorer با شاخص‌های استنادی مقاله در تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 14، شماره 4، 1401]

ا

 • احمدی، محمدمیلاد اولویت‌بندی راهبردهای مدیریت دانش در فعالیت‌های فراگیر مبتنی بر مشارکت داوطلبانه (موردپژوهی راهیان نور) [دوره 14، شماره 4، 1401]

 • اله بخشیان فارسانی، لیلی تأثیر مهارت‌های ارتباطی بر مهارت‌های مدیریت کوانتومی کتابداران و نقش آن بر چابکی کتابخانه‌ها [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • امیدخدا، مریم شناسایی خدمات مبتنی بر سلامت کتابخانه‌های عمومی ایران در بحران کرونا (دوران کرونا و بعد از آن): نظام اطلاع رسانی سلامت عمومی [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 54-72]

 • امینی، مصطفی بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 17-35]

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 17-35]

 • باب الحوائجی، فهیمه ارزیابی تطابق کتابخانه های دانشگاهی ایران با معیارهای کتابخانه سبز [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • باقریان، حدیث اثربخشی قصه‌خوانی گروهی بر همدلی و نوع‌دوستی دختران پیش‌دبستانی: گزارش یک پژوهش شبه تجربی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

 • باورصاد امیدیان، مهرداد شناسایی شاخص‌های هم‌کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه های ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-24]

 • بیرانوند، علی بررسی شاخص های آلتمتریکس حاصل از فعالیت نویسندگان و پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه پرستاری در شبکه های اجتماعی علمی [دوره 14، شماره 2، 1401]

پ

 • پورآتشی، مهتاب تحلیل روند جذب و چالشهای اشتغال دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی به منظور ارایه راهکارهای سیاستی برای پاسخگویی به نیاز نظام آموزش عالی و جامعه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 92-110]

 • پورخلیل، ندا شناسایی موقعیت راهبردی کتابخانه‌های عمومی کشور در شرایط تعطیلی خدمات حضوری ناشی از شیوع ویروس کووید-19 به روش سوات [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 34-53]

ج

 • جعفری، محسن سنجش تأثیر فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش (نمونه‌پژوهشی: کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه) [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • جنوی، المیرا تحلیل فعالیت‌های اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در لینکدین [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 1-27]

چ

 • چراغی، زهره تحلیل روند جذب و چالشهای اشتغال دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی به منظور ارایه راهکارهای سیاستی برای پاسخگویی به نیاز نظام آموزش عالی و جامعه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 92-110]

ح

 • حاجی میرزائی، حامد نقشه موضوعی مقالات حوزه تولید محتوای دیجیتال برای کودکان و نوجوانان [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • حجازی، سیده رقیه شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای ایران بر اساس ویژگی-های جامعۀ دانش‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 36-49]

 • حریری، نجلا بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 17-35]

 • حریری، نجلا پیشران های موثر بر آینده کتابخانه های دانشگاهی ایران: مروری نظام مند [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 41-60]

 • حسن زاده، محمد مؤلفه‌های درحال تغییر ممیزی دانش در سازمان های پروژه محور: از حال تا آینده [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 22-40]

 • حسن زاده دیزجی، الهه شاخص‌های ارزیابی عملکردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 28-53]

 • حمزه ریسه، فاطمه امکان‌سنجی پیاده‌سازی و کاربردپذیری لایه‌های معماری اطلاعات در کتابخانه‌ها بر اساس مدل تاپسیس (TOPSIS)(مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی کرمان) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 82-98]

 • حنفی زاده، پیام نقشه موضوعی مقالات حوزه تولید محتوای دیجیتال برای کودکان و نوجوانان [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • حیدری، غلامرضا شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای ایران بر اساس ویژگی-های جامعۀ دانش‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 36-49]

 • حیدری، غلامرضا نظریه‌ی ترکیبات اطلاعات: عمق و گستره‌ی (ابعاد شناختی و کاربردی) اطلاعات در ترکیبات اطلاعات [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-21]

خ

 • خادمی زاده، شهناز بررسی ارتباط بین سنجه‌های آلتمتریکس پایگاه Altmetrics Explorer با شاخص‌های استنادی مقاله در تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 14، شماره 4، 1401]

 • خاصه، علی اکبر بررسی و مقایسه تطبیقی نرم افزار سیمرغ و میراث جام جم در سازمان صداوسیما [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 73-93]

 • خاصه، علی اکبر میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی کتابداران بر اساس شرایط ایستگاه‌کاری سنگین و ارتباط آن با فرسودگی، استرس‌ و انگیزش شغلی: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1401]

 • خسروی، فریبرز شاخص‌های ارزیابی عملکردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 28-53]

 • خواجه علی جهانتیغی، زهرا شناسایی خدمات مبتنی بر سلامت کتابخانه‌های عمومی ایران در بحران کرونا (دوران کرونا و بعد از آن): نظام اطلاع رسانی سلامت عمومی [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 54-72]

د

 • داوری دولت آبادی، نسرین تأثیر مهارت‌های ارتباطی بر مهارت‌های مدیریت کوانتومی کتابداران و نقش آن بر چابکی کتابخانه‌ها [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • درودی، فریبرز تعیین مولفه های خلق ارزش خدماتی در کتابخانه‌های دانشگاهی از طریق تسهیم دانش [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • درودی، فریبرز امکان‌سنجی پیاده‌سازی و کاربردپذیری لایه‌های معماری اطلاعات در کتابخانه‌ها بر اساس مدل تاپسیس (TOPSIS)(مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی کرمان) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 82-98]

 • درویشی، ژیان تحلیل فعالیت‌های اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در لینکدین [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 1-27]

ر

 • رجبعلی بگلو، رضا خدمت در دوره چالش: تحلیلی بر خدمات و فعالیت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی در رویارویی با کووید 19 [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 73-95]

 • رحمانی، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پیش روی خدمات کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • رحیمی، صالح پیش‏ بینی میزان مطالعه براساس سرمایه‏ های فرهنگی و اجتماعی کاربران کتابخانه‌های عمومی [دوره 14، شماره 4، 1401]

 • رستمی، ناهید خدمت در دوره چالش: تحلیلی بر خدمات و فعالیت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی در رویارویی با کووید 19 [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 73-95]

 • رسولی، بهروز سیاست ملی اطلاعات: چارچوب، ابعاد، و مؤلفه‌ها [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 63-91]

 • رضایی دینانی، مینا بررسی وضعیت مؤلفه‌های الگوی سایبرنتیک در کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان از دیدگاه مدیران [دوره 14، شماره 1، 1401]

 • رضوی، سید علی اصغر شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [دوره 14، شماره 1، 1401]

 • رقابی، فرنوش پیشران های موثر بر آینده کتابخانه های دانشگاهی ایران: مروری نظام مند [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 41-60]

ز

 • زارع، امین اطلاع یابی سلامت در هنگام همه گیری بیماری: مطالعه موردی شهروندان کرمانشاهی در بحران شیوع کووید 19 [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 1-13]

 • زارع، امین اثربخشی قصه‌خوانی گروهی بر همدلی و نوع‌دوستی دختران پیش‌دبستانی: گزارش یک پژوهش شبه تجربی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

 • زارعی، عاطفه تعیین مولفه های خلق ارزش خدماتی در کتابخانه‌های دانشگاهی از طریق تسهیم دانش [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • زارعی، هاجر شیوه های استفاده و رتبه بندی آمیخته ترفیع در کتابخانه های دیجیتال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • زارعی محمودآبادی، محمد ارزیابی عملکرد جامع و متوازن کتابخانه های عمومی با مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • زمانی، اصغر تحلیل روند جذب و چالشهای اشتغال دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی به منظور ارایه راهکارهای سیاستی برای پاسخگویی به نیاز نظام آموزش عالی و جامعه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 92-110]

س

 • سعادت‌نیا، زینب پیش‏ بینی میزان مطالعه براساس سرمایه‏ های فرهنگی و اجتماعی کاربران کتابخانه‌های عمومی [دوره 14، شماره 4، 1401]

 • سلیمانی نژاد، عادل امکان‌سنجی پیاده‌سازی و کاربردپذیری لایه‌های معماری اطلاعات در کتابخانه‌ها بر اساس مدل تاپسیس (TOPSIS)(مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی کرمان) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 82-98]

 • سهراب زاده، سارا بررسی وضعیت مؤلفه‌های الگوی سایبرنتیک در کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان از دیدگاه مدیران [دوره 14، شماره 1، 1401]

 • سهیلی، فرامرز بررسی و مقایسه تطبیقی نرم افزار سیمرغ و میراث جام جم در سازمان صداوسیما [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 73-93]

 • سهیلی، فرامرز میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی کتابداران بر اساس شرایط ایستگاه‌کاری سنگین و ارتباط آن با فرسودگی، استرس‌ و انگیزش شغلی: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1401]

ش

 • شاپوری، سودابه شیوه های استفاده و رتبه بندی آمیخته ترفیع در کتابخانه های دیجیتال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • شجاعی فرد، علی ارائه مدل علی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی با توجه به نقش سواد رسانه‌ای و هوشیاری کارآفرینانه [دوره 14، شماره 4، 1401]

 • شفیعی، سلیمان سنجش تأثیر فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش (نمونه‌پژوهشی: کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه) [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • شنبدی، زهرا بررسی شاخص های آلتمتریکس حاصل از فعالیت نویسندگان و پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه پرستاری در شبکه های اجتماعی علمی [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • شهبازی، مهری میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی کتابداران بر اساس شرایط ایستگاه‌کاری سنگین و ارتباط آن با فرسودگی، استرس‌ و انگیزش شغلی: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1401]

 • شهرابی، افسانه شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [دوره 14، شماره 1، 1401]

ص

 • صراف‌زاده، مریم تحلیل فعالیت‌های اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در لینکدین [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 1-27]

 • صفوی جهرمی، گلایل نقشه موضوعی مقالات حوزه تولید محتوای دیجیتال برای کودکان و نوجوانان [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • صلواتی، شهرام شیوه های استفاده و رتبه بندی آمیخته ترفیع در کتابخانه های دیجیتال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401]

ط

 • طاهری، سید مهدی بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 17-35]

 • طباطبائیان، سید حبیب الله نقشه موضوعی مقالات حوزه تولید محتوای دیجیتال برای کودکان و نوجوانان [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • طهماسبی لیمونی، صفیه شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [دوره 14، شماره 1، 1401]

ع

 • عزتی، مینوش بررسی و مقایسه تطبیقی نرم افزار سیمرغ و میراث جام جم در سازمان صداوسیما [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 73-93]

 • عصاره، فریده شاخص‌های ارزیابی عملکردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 28-53]

 • عصاره، فریده سنجش دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی ایران درباره تناسب برنامه‌ها و فعالیت‌های اتحادیه اروپا مرتبط با با کتابخانه‌های عمومی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 25-42]

 • عقیقی، علیرضا تبیین اثر تعارض ارتباطی و وظیفه‌ای بر اشتراک‌گذاری دانش کارکنان: نقش میانجی اعتماد و توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 43-62]

غ

 • غفاری، داریوش سنجش تأثیر فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش (نمونه‌پژوهشی: کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه) [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • غیوری، مجید بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 17-35]

ف

 • فتاحی، رحمت اله سنجش دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی ایران درباره تناسب برنامه‌ها و فعالیت‌های اتحادیه اروپا مرتبط با با کتابخانه‌های عمومی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 25-42]

 • فرج پهلو، عبدالحسین پیشران های موثر بر آینده کتابخانه های دانشگاهی ایران: مروری نظام مند [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 41-60]

 • فرجی، زهرا تعیین مولفه های خلق ارزش خدماتی در کتابخانه‌های دانشگاهی از طریق تسهیم دانش [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • فرهادپور، محمدرضا شناسایی شاخص‌های هم‌کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه های ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-24]

 • فرهادپور، محمدرضا بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ اطلاعاتی سازمانی بر استفاده از سیستم اطلاعاتی با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک شده اطلاعات [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 54-72]

 • فضلی یزد، هما تحلیل روند جذب و چالشهای اشتغال دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی به منظور ارایه راهکارهای سیاستی برای پاسخگویی به نیاز نظام آموزش عالی و جامعه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 92-110]

 • فهیم نیا، فاطمه شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پیش روی خدمات کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • فهیمی فر، سپیده شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پیش روی خدمات کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401]

ق

 • قربانی، محبوبه ارزیابی تطابق کتابخانه های دانشگاهی ایران با معیارهای کتابخانه سبز [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • قضاوی، رقیه بررسی ارتباط بین سنجه‌های آلتمتریکس پایگاه Altmetrics Explorer با شاخص‌های استنادی مقاله در تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 14، شماره 4، 1401]

ک

 • کشوری، مریم شناسایی موقعیت راهبردی کتابخانه‌های عمومی کشور در شرایط تعطیلی خدمات حضوری ناشی از شیوع ویروس کووید-19 به روش سوات [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 34-53]

 • کیانی، پگاه تبیین اثر تعارض ارتباطی و وظیفه‌ای بر اشتراک‌گذاری دانش کارکنان: نقش میانجی اعتماد و توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 43-62]

گ

 • گرایی، احسان شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای ایران بر اساس ویژگی-های جامعۀ دانش‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 36-49]

 • گلمحمدیان، محسن اثربخشی قصه‌خوانی گروهی بر همدلی و نوع‌دوستی دختران پیش‌دبستانی: گزارش یک پژوهش شبه تجربی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

 • گلینی مقدم، گلنسا سنجش دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی ایران درباره تناسب برنامه‌ها و فعالیت‌های اتحادیه اروپا مرتبط با با کتابخانه‌های عمومی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 25-42]

ل

 • لطیفی، معصومه تأثیر مهارت‌های ارتباطی بر مهارت‌های مدیریت کوانتومی کتابداران و نقش آن بر چابکی کتابخانه‌ها [دوره 14، شماره 2، 1401]

م

 • محمد بیگی، فاطمه تأثیر مهارت‌های ارتباطی بر مهارت‌های مدیریت کوانتومی کتابداران و نقش آن بر چابکی کتابخانه‌ها [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • مرادی، شیما بررسیِ تعاملات جامعه و دانشگاه در فضای مجازی: نمونه موردیِ در پژوهش‌های کووید 19 [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 14-33]

 • مرادی فرد، زهرا بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ اطلاعاتی سازمانی بر استفاده از سیستم اطلاعاتی با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک شده اطلاعات [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 54-72]

 • معارف، موژان شیوه های استفاده و رتبه بندی آمیخته ترفیع در کتابخانه های دیجیتال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • مهتدی، محمدمهدی اولویت‌بندی راهبردهای مدیریت دانش در فعالیت‌های فراگیر مبتنی بر مشارکت داوطلبانه (موردپژوهی راهیان نور) [دوره 14، شماره 4، 1401]

 • مومنی، عصمت تبیین فلسفی توانایی های شناختی کاربر در رفتارهای اطلاعاتی بازیابی تعاملی اطلاعات بر اساس تجرد مثالی انسان [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 50-81]

ن

 • نامداریان، لیلا سیاست ملی اطلاعات: چارچوب، ابعاد، و مؤلفه‌ها [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 63-91]

 • نوشین فرد، فاطمه شناسایی شاخص‌های هم‌کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه های ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-24]

 • نوشین فرد، فاطمه ارزیابی تطابق کتابخانه های دانشگاهی ایران با معیارهای کتابخانه سبز [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • نویدی، فاطمه مؤلفه‌های درحال تغییر ممیزی دانش در سازمان های پروژه محور: از حال تا آینده [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 22-40]

ی

 • یوسف پور، شهلا میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی کتابداران بر اساس شرایط ایستگاه‌کاری سنگین و ارتباط آن با فرسودگی، استرس‌ و انگیزش شغلی: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1401]