مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

نصرت ریاحی نیا؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، صفحه 1-18

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران از دیدگاه کارکنان می پردازد که به روش پیمایشی و رویکردی توصیفی از طر یق پرسشنامه محقق‏ساخته انجام گرفته است. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان کتابخانه‏های مرکزی دانشگآن‏های دولتی شهر تهران است که حدود100 نفر می‏باشند و از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388

زهرا اباذری؛ مرضیه آصفی داریانی

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، صفحه 19-40

چکیده
  هدف: مطالعه میزان رعایت روش­های استناددهی بین­المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی توصیفی انجام شد. تعداد جامعه آماری 96 عنوان مجله معادل 354 مقاله انتخاب شد. روش گردآوری اطلاعات نیز سیاهه وارسی می­باشد. روش آماری مورد استفاده آمار توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010

علی شرفی؛ حمزه علی نورمحمدی

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، صفحه 41-60

چکیده
  هدف:هدف پژوهش حاضر تعیین فرایند زیست موضوعات پایان­نامه‌های کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست می باشد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه مورد مطالعه سوابق 222 پایان­نامه نمایه شده از سال 2006 لغایت 2010 در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست می باشد. برای تفکیک پایان­نامه­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش

مرتضی کوکبی؛ فریده عصاره؛ محمدحسن عظیمی؛ ماجد هاشمی

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، صفحه 61-78

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت­های نرم­افزار جامع کتابخانه­ای پارس آذرخش است.  روش تحقیق: در این پژوهش 81 کتابدار شرکت داشتند. از پرسشنامۀ محقق ساخته­ برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون­های تی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان

نجلا حریری؛ زرین زرین آبادی

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، صفحه 79-96

چکیده
  هدف: هوش معنوی نه‌تنها در بُعد فردی، بلکه در بُعد سازمانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. معنویت می‌‌تواند با تاثیر بر روی وجدان انسانها در آن‌ها حس تعهد نسبت به مسئولیت‌های روزمره زندگی را به‌وجود‌ آورده، نوعی تعهدپذیری در آن‌ها ایجاد کند. هدف پژوهش تعیین رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان است. روش: روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی

مائده جابری راد؛ عبدالحسین فرج پهلو

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، صفحه 97-114

چکیده
  هدف: رنگ­ها که از اصلی­ترین محرک­های بصری هستند، نه تنها باعث شناخت می‌شوند، بلکه ایده­آل سازی نیز می‌کنند. در جایی که کلام به کار نمی­آید و درک نمی‌شود، رنگ همواره توانسته است به عنوان یک زبان جهانی کرانه­های فرهنگی ملت­ها را بپیماید و در بسترهای اجتماعی انسانها را به هم وصل کند. هدف مقاله حاضر این است که ویژگی­های ...  بیشتر