مقاله پژوهشی
نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی

فهیمه باب الحوائجی؛ عاطفه زارعی؛ نرگس نشاط؛ نجلا حریری

دوره 6، 13، بهار و تابستان ، مرداد 1393، صفحه 1-24

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش شناسایی مقوله­های موضوعی علم اطلاعات و دانش شناسی جهت ایجاد نقشه دانشی علم اطلاعات و دانش شناسی است. روش شناسی : رویکرد پژوهش کیفی است که از پنل دلفی استفاده شده است در این روش با استفاده از نظر خبرگان علم اطلاعات و دانش شناسی ایران،  مقوله­های موضوعی در دو مرحله مورد بررسی قرارگرفت. روش آماری مورد استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها

میترا باغ جنتی؛ نیلوفر معتمد؛ مرضیه باغ جنتی؛ علی حمیدی

دوره 6، 13، بهار و تابستان ، مرداد 1393، صفحه 25-50

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع رشد تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها انجام شد زیرا بررسی وضع محیط‌ها و نهادهای آموزشی نشانگر وجود مشکلات و بازدارنده‌های قابل ملاحظه‌ای در راه ایجاد فضای مناسب رشد تفکر انتقادی است. روش: تحقیق حاضر با روش کتابخانه‌ای و مرور متون با جستجوی گسترده در کتب و پایگاه‌های اطلاعاتی از جمله پایگاه اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی

محمدرضا پورخانی؛ بیتا شادگار؛ علیرضا عصاره

دوره 6، 13، بهار و تابستان ، مرداد 1393، صفحه 51-68

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، معرفی روش انتقال پایگاه داده­های رابطه­ای به آنتولوژی، دسته­بندی منابع ورودی برای روش انتقال و بررسی مهم­ترین رو­ش­های موجود در هر دسته است.  روش تحقیق: در این پژوهش از روش تحقیق کتابخانه­ای برای جمع­آوری و بررسی مقالات موجود در زمینه انتقال پایگاه داده­های رابطه­ای به آنتولوژی استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر.

رقیه حجازی؛ مرتضی کوکبی؛ سمیه علمدار

دوره 6، 13، بهار و تابستان ، مرداد 1393، صفحه 69-88

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت­های موجود در میان فهرستنویسی پیش از انتشار چاپ­های مختلف یک اثر و استانداردهای مورد استفاده، و همچنین تأثیر آن­ها بر بازیابی و گردهم­آوری آثار انجام شد. روش/رویکرد پژوهش: روش این پژوهش از نوع مطالعه موردی است که در آن، برای نمونه فهرستبرگه‌های فیپای متعلق به چاپ‌های مختلف کتاب «خاطرات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه-های مرکزیت

فرامرز سهیلی؛ علی منصوری

دوره 6، 13، بهار و تابستان ، مرداد 1393، صفحه 89-106

چکیده
  هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت سنجه مرکزیت شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی موجود در بین مجلات شیمی ایران نمایه شده در پایگاه تامسون رویترز است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه­ای صورت گرفته است. جامعه پژوهش حاضر کلیه نویسندگانی ایرانی است که در 3 مجله ایرانی حوزه شیمی حداقل یک مدرک منتشر نموده‌اند. نتیجه‌گیری: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز

ریور صباغی نژاد؛ غلامرضا رجبی؛ فاطمه رفیعی نسب

دوره 6، 13، بهار و تابستان ، مرداد 1393، صفحه 107-127

چکیده
  هدف:مطالعۀ حاضر به بررسی تکنواسترس کتابداران دانشگاه­های علوم پزشکی جندی شاپور و شهید چمران اهواز پرداخته است. روش:جامعۀ مورد مطالعه کارمندان شاغل در کتابخانه­های مرکزی و دانشکده­ای دانشگاه شهید چمران اهواز و کتابخانه­های مرکزی، دانشکده­ای و بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1392 می­باشد. ابزار جمع ...  بیشتر