علمی پژوهشی
توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد

رضا رجبعلی بگلو؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12032

چکیده
  هدف: مقاله حاضر تلاش دارد تا به معرفی مدل ذهنی افراد در استفاده از نظام‌های اطلاعاتی به منزله یک حوزه پژوهشی بپردازد. روش: روش پژوهش تحلیل مفهومی است. پژوهشگر از طریق مرور پژوهشهای مرتبط، به مفهوم‌پردازی مدل ذهنی و عوامل موثر بر آن در بافت نظام‌های اطلاعاتی از دیدگاه پژوهشگران پرداخته است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: واکاوی پژوهش‌ها ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی

عظیمه مظفری؛ ثریا ضیائی؛ افسانه مظفری

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12033

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت مراجعین برای کتابخانه‌های عمومی، این پژوهش به بخش‌بندی و شناسایی مراجعین کتابخانه‌ عمومی شهید دستغیب شیراز بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM می‌پردازد. روش پژوهش: برای پیاده‌سازی روش پیشنهادی ابتدا مقادیر شاخص‌های مدل RFM  تعیین شدند؛ پس از وزن‌دهی به این سه شاخص با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، ...  بیشتر

علمی پژوهشی
پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات

زیور صباغی نژاد؛ غلامرضا حیدری

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12034

چکیده
  هدف:هدف اصلی این پژوهش، توجه به مفهوم مدیریت اطلاعات است. اطلاعات قابلیت گسترش دارد، اشاعه می­یابد، تغییر می­کند و تغییر ایجاد می­کند و نیاز به مدیریت و اداره دارد. بنابراین لازم است به مفهوم مدیریت اطلاعات توجه شود. روش: نوع این پژوهش کتابخانه­ای است که به روش مرور منابع انجام می­گیرد. برای استخراج تعاریف و تاریخچه مربوط به ...  بیشتر

علمی پژوهشی
دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان

شبنم شاهینی؛ سیده صدیقه طاهرزاده موسویان؛ زاهد بیگدلی

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12035

چکیده
   هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه هاست. هدف دیگر این پژوهش خود­ارزیابی کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی اهواز در باره ی میزان برخورداری آنان از برخی ویژگی های اساسی مورد نیاز برای تدریس است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شده است. برای بخش نخست این پژوهش، ...  بیشتر

علمی پژوهشی
یررسی تحولات زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان

حسین اصغرنژاد؛ مرتضی کوکبی

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12036

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر در پی بررسی تحولات در زمینه ایجاد و گسترش زیر ساخت­های فن­آوری اطلاعات در جهان است. به همین منظور مؤلفه­هایی همچون کاربران اینترنت، دسترس پذیری، سرعت و پهنای باند، ضریب نفوذ، هزینه استفاده و توزیع وگسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده­اند. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع مروری ...  بیشتر

علمی پژوهشی
روند تاریخی انتشار نشریات در دو دهه پس از انقلاب اسلامی در استان خوزستان

خدیجه گشاس

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، صفحه 97-110

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12037

چکیده
  هدف:هدف از این تحقیق بررسی وضعیت روند انتشار نشریات بعد از انقلاب اسلامی و در محدوده­ی سال های 81-1358 در استان خوزستان می­باشد. روش: روش انجام پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه و در صورت لزوم مصاحبه استفاده شده است. یافته­ ها:بر اساس یافته­های پژوهش، فعالیت انتشاراتی ناشران متأثر از پدیده ...  بیشتر