علمی پژوهشی
جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

محمدحسن عظیمی؛ غلامرضا فدایی

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2017.11646

چکیده
  هدف: هدف این مقاله ارائه راهکارهای مناسب برای آینده‌پژوهی در حوزه فناوری‌های اطلاعات مورد استفاده در کتابخانه‌های دانشگاهی می‌باشد تا با بهره­گیری از راهکارهای ارائه شده بتوان به شکل مطلوب و مؤثرتری در حوزه مورد نظر مطالعات آینده‌پژوهی را هدایت و اجرا نمود. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش بررسی متون و روش‌های مورد استفاده ...  بیشتر

علمی پژوهشی
اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93

سمیرا سلیمان پور قرابقلو؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ غلامرضا حیدری

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، صفحه 19-44

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11628

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 صورت گرفته است.. روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه­ی پژوهش را کلیه­ی 5086 نفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94 - 1393 تشکیل داده­اند که در رشته­های مختلف ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011

هاجر ستوده؛ محمدحسن امیدی

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، صفحه 45-66

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11639

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر می‌کوشد وضعیت استنادی مقالات تأمین اعتبار شده ایران را در سه گروه اعتبارات داخلی، خارجی و مشارکتی بررسی و با مقالات تأمین اعتبار نشده مقایسه نماید. روش پژوهش: روش پژوهش تحلیل استنادی و نمونه هدفمند پژوهش را مقالات ایرانی نمایه شده در SCI در سال‌های 2008-2011 تشکیل می‌دهد. وضعیت تامین اعتبار، به کمک فیلدهای FU (سازمان تأمین‌کننده ...  بیشتر

علمی پژوهشی
آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته

اورانوس تاج الدینی؛ محمد اعظمی؛ علی سادات موسوی

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، صفحه 67-94

https://doi.org/10.22055/slis.2017.14632.1117

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف امکان­سنجی تبدیل علم به محصول و تحقق فرایند ترجمان دانش در علوم انسانی کشور با بهره‌گیری از نظرات پژوهشگران شاخص علوم انسانی ایران و ارائه الگوی مناسب این حوزه به انجام رسیده است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‏های ترکیبی (متوالی – تبیینی) است که شامل دو روش کمّی- کیفی و با دو جهت­گیری اثباتی- تفسیری ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران

شهناز خادمی زاده؛ معصومه خادمی زاده؛ پریسا محمودی

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12023

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش عبارت است از بررسی وضعیت کلی کتابخانه‌های تخصصی شهر مشهد از نظر اهداف و وظایف، عناصر سازمانی، مجموعه، خدمات، ساختمان و تجهیزات و منابع مالی در مقایسه با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران. روش: این پژوهش به روش پیمایشی- تطبیقی انجام شده و داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار اکسل و تکنیک‌های ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد

علیرضا افشانی؛ محمد توکلی‌زاده‌راوری؛ فرامرز سهیلی؛ اکرم جنتی‌فر

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، صفحه 119-142

https://doi.org/10.22055/slis.2017.11651

چکیده
  هدف: این پژوهش به منظور بررسی میزان رضایت شغلی و میزان تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد و رابطه‌ی این دو متغیر انجام شده است. روش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد بودند که طبق آمار اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان یزد، تعداد ...  بیشتر

علمی پژوهشی
امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز

پیمان جلیل پور؛ ابوالفضل اسدنیا؛ آتوسا کوچک

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، صفحه 143-162

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12661

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم‌ترین نقاط قوّت و ضعف داخلی و هم­چنین مهم‌ترین فرصت‌ها و تهدیدهای خارج از کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران اهواز و تعیین این­که آیا این کتابخانه­ها از قابلیّت­های لازم برای خصوصی­سازی برخوردارند، انجام گرفت. روش: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه­ای، سیاهه ...  بیشتر