علمی پژوهشی
بزرگان کوچک و اطلاعات

زاهد بیگدلی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ زیور صباغی نژاد؛ غلامرضا رجبی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/slis.2017.15925.1157

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و دسته بندی نیازهای اطلاعاتی کودکان است. منظور از کودک، بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، افراد تا سن 18 سالگی است. روش ­شناسی: این مقاله به شیوه مروری تحلیلی انجام گرفته است. در بخش اول به مرور پژوهشهای داخل و خارج از ایران که به دسته بندی نیازهای اطلاعاتی کودکان پرداخته اند، توجه شده است و در بخش دوم، جمع بندی، ...  بیشتر

علمی پژوهشی
شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز

پروین نجف پور مقدم؛ زهره چراغی؛ فرهاد احمدی اصل

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 23-40

https://doi.org/10.22055/slis.2019.30156.1626

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر شناسائی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده عادت به مطالعه دربین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان اهواز، می­باشد. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و پیمایشی است.  نمونه این پژوهش را 380 نفر از دانش­آموزان دبیرستانی شهر اهواز تشکیل می­دهند که به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب ...  بیشتر

علمی پژوهشی
برنامه‌های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت

هاجر ستوده؛ کیانوش رشیدی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22055/slis.2017.14907.1127

چکیده
  هدف : بررسی برنامه‌های حفاظت وب جهان به منظور تعیین زمینه‌ی فعالیت و ویژگی‌های آنها به لحاظ سابقه فعالیت، پوشش مجموعه، گستره پوشش، نوع منابع، الگوی دسترسی و نوع جامعه تحت پوشش فعالیت‌های حفاظت وبی است. روش: گردآوری داده‌ها به روش متن‌پژوهی انجام شد. برنامه‌های برتر حفاظت وبی از طریق جستجو در گوگل، مستندات، مقالات و راهنماهای ...  بیشتر

علمی پژوهشی
روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها

سلیمان شفیعی؛ امین زارع

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22055/slis.2017.15971.1159

چکیده
  هدف: فراتحلیل به عنوان یک پارادایم جدید و متفاوت از فراترکیب کیفی، فراقوم‌نگاری و مرور نظامند است. ذهنی بودن مطالعات اجرا شده، وجود ناهمگنی و تناقض در نتایج مطالعات، رابطه غیر موثر نتایج پژوهش‌ها با خط‌مشی‌ها، سیاست‌های کلان و امور عام‌المنفعه، تفسیری بودن نتایج در مقایسه با پژوهش‌های کمی، چند پارادایمی بودن پژوهش‌ها، استفاده ...  بیشتر

علمی پژوهشی
پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی

سمیه سادات آخشیک

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22055/slis.2017.23554.1394

چکیده
  هدف: این مقاله با هدف تحلیل موضوعی پژوهش‌های منتشر شده در مجلات علم اطلاعات و دانش‌شناسی در حوزه مدیریت و شناسایی میزان انطباق آنها با مسائل و چالش‌های مدیریت در این رشته انجام شده است. روش: این مطالعه یک پژوهش کاربردی است که با رویکرد ترکیبی و با استفاده از شیوه تحلیل محتوا انجام شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تنها بخش اندکی از ...  بیشتر

علمی پژوهشی
نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران

سهیلا خوئینی؛ علیرضا نوروزی؛ فاطمه فهیم نیا

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22055/slis.2017.16007.1163

چکیده
  هدف: شناسایی نحوه اجرای کتاب‏درمانی (بالینی) از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران است. روش­شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی-‏توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش 61 نفر از متخصصان این حوزه در رشته‏های علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی هستند. لذا به علت حجم کم ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ اشرف حیدرزاده

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 105-120

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24928.1448

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای وضعیت اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده‌ دامپزشکی و علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است. روش­ شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی (167 نفر) دانشکده ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات

مهرناز مرشدی یکتا؛ محمدرضا فرهادپور؛ فریبا نظری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 121-136

https://doi.org/10.22055/slis.2018.20063.1295

چکیده
  هدف: هدف بررسی تأثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات است. روش­ شناسی: پژوهش از نوع توصیفی با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. تعداد 254 نفر از کارشناسان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین750 نفر انتخاب و بین آنها پرسش­نامه محقق­ساخته  دارای روایی صوری و  پایا (82/0=α) ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس

حسین مرادی مقدم؛ روح اله خادمی؛ حمید کشاورز

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22055/slis.2017.21535.1325

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی بروندادهای علمی پژوهشگران دانشگاه سمنان از منظر شاخص‌های کمی و شاخص‌های کیفی انجام گرفته است. همچنین بررسی الگوها و نقشه هم­نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در پایگاه وب آو ساینس یکی دیگر از اهداف این پژوهش بوده است. روش ­شناسی: این پژوهش به روش توصیفی، با رویکرد علم­سنجی و با استفاده از شاخص­های ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان

میترا پشوتنی زاده؛ مریم اکبری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 157-174

https://doi.org/10.22055/slis.2017.17488.1206

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه آن با برخی کتابخانه­های ایران و جهان انجام شده است. روش­ شناسی: داده­ها از طریق مشاهده محیط و امکانات این کتابخانه و مصاحبه با مسئولین و کارمندان هر بخش، و ارسال پرسشنامه­ای با سوالات باز برای مسئولین ...  بیشتر