علمی پژوهشی
کاربست نظریة انسجام هالیدی- حسن در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی چکیده‌های نشریات برتر حوزه‌های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
1. کاربست نظریة انسجام هالیدی- حسن در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی چکیده‌های نشریات برتر حوزه‌های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

فاطمه احمدی نسب

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.24484.1434

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و نقش چکیده در مقالات علمی و اهمیت ذخیره و بازیابی آن در نظام‌های بازیابی اطلاعات، به یکی از مسائل زبانی نگارش چکیده، یعنی انسجام، به طور اخص انسجام دستوری پرداخته ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز
2. بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز

علی منصوری؛ ملیحه سلیمیان ریزی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 2-2

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.12657

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های مردمی و چرایی عدم مشارکت مردم در حوزه کتابخانه ها از دیدگاه خیرین است. روش: پژوهش حاضر به روش تحقیق کیفی انجام شده است. خیرین شهر اصفهان به ...  بیشتر
علمی پژوهشی
مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن
3. مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن

نرگس نشاط؛ زهرا سادات عالمی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 3-3

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.22937.1371

چکیده
  هدف: مقایسه بروندادهای اعضای هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی در مراکز پژوهشی دولتی ایران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن . روش: این پژوهش از نوع علم‌سنجی است و از روش‌های تحلیل محتوا و پیمایشی توامان ...  بیشتر
علمی پژوهشی
تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال)
4. تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال)

مهدی محمدی؛ سمیه پناهی؛ سمیه پروین

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 59-84

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.24689.1444

چکیده
  چکیده هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی منابع سرفصل‌های درسی کارشناسی ارشد سه گرایش «مطالعات کتابخانه‌های عمومی»، « مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی» و «مدیریت کتابخانه‌های دیجیتالی» است. ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران
5. بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران

مریم صابری؛ محسن نوکاریزی؛ محمد حسین دیانی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.23411.1388

چکیده
  هدف:. هدف پژوهش حاضر، تعیین موقعیت متغیرهای اصلی مدل یکپارچه پذیرش و بهره­گیری از فناوری (انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نفوذ اجتماعی، و تسهیل شرایط، رفتار هدفمند، و استفاده) در میان کاربران پایگاه­های ...  بیشتر
علمی پژوهشی
توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی مطالعه موردی: کتابخانه‌های آموزشی و تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور
6. توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی مطالعه موردی: کتابخانه‌های آموزشی و تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور

زهراسادات سجادی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 101-120

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.20730.1311

چکیده
  هدف سنجش رابطه توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی در کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و همه کتابداران(104 نفر) جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده‌اند که ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی
7. بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی

مهدی رحمانی؛ امیررضا اصنافی؛ محمدامین عرفان منش

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 121-140

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.18589.1254

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان صحت استنادی پایان‌نامه‌های دفاع شده دانشگاه شهید بهشتی بود. روش: روش پژوهش تحلیلی پیمایشی و جامعه آماری شامل تمام پایان‌نامه‌های دفاع شده دانشگاه شهید بهشتی به ...  بیشتر
علمی پژوهشی
امکان سنجی استفاده از سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی
8. امکان سنجی استفاده از سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی

سعیده خلیلیان؛ عاصفه عاصمی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 141-158

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.20218.1301

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین امکان استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار مبتنی  بر تکنیک فازیMCDM  جهت کمک در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک توسط کاربران نهایی بوده است. روش: ...  بیشتر
علمی پژوهشی
تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی
9. تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی

منصور کوهی رستمی؛ حمید قاضی زاده؛ نگار موری بختیاری

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 159-178

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.24537.1439

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر آن است که تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان با میانجی‌گری هوش فرهنگی بر مدیریت ارتباط با مراجعان را بررسی نماید.روش‌: روش پژوهش پیمایشی است؛ از ...  بیشتر
علمی پژوهشی
ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران
10. ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران

فریبرز درودی؛ مژده سلاجقه؛ عادل سلیمانی نژاد؛ نسرین قادری نیکو

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 179-196

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.15837.1154

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی محیط رابط وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران و میزان مطابقت این وبگاه با مولفه‌های نیلسُن با رویکرد مکاشفه‌ای  است. روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی با رویکرد  ارزیابی مکاشفه‌ای ...  بیشتر
نامه به سردبیر
اهمیت استفاده از واژه‌های مأخوذ از عنوان و چکیده مقالات در نمایه ‏سازی و تاثیر آن بر بازیابی
11. اهمیت استفاده از واژه‌های مأخوذ از عنوان و چکیده مقالات در نمایه ‏سازی و تاثیر آن بر بازیابی

فاطمه مسعودی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 197-199

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.21294.1319

چکیده
  نکته ها و گفته­ ها   اهمیت استفاده از واژه‌های برگرفته از عنوان و چکیده مقالات در نمایه‏ سازی و تاثیر آن بر بازیابی فاطمه مسعودی مقدمه در عصر کنونی، عدم توازن میان زمان محدودی که بشر برای دسترسی ...  بیشتر