علمی پژوهشی
بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران
1. بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران

مریم پارسائیان؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه آخشیک؛ محمد حسن زاده

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.26872.1519

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی و نظام وزن‌دهی آن با کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است.روش: پژوهش حاضر در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. در مرحله کیفی با استفاده از پنل دلفی، مهمترین ...  بیشتر
علمی پژوهشی
رقابت علمی در مجموعه مجلات ملی (NJS): شناسایی مجلات هسته ایران
2. رقابت علمی در مجموعه مجلات ملی (NJS): شناسایی مجلات هسته ایران

زهره چراغی؛ فریده عصاره؛ هاجر ستوده

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1398

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2020.26847.1517

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی وضعیت رقابت استنادی مقالات پژوهشگران ایرانی در مجموعه مجلات ملی و شناسایی مجلات هسته ایران در گروه‌های سه‌گانه مجلات هسته استنادی، مجلات هسته انتشاراتی و مجلات هسته ...  بیشتر
علمی پژوهشی
رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام‌مند
3. رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام‌مند

حیدر اسماعیلی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مهدی علیپور حافظی

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 43-62

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2020.29258.1589

چکیده
  هدف:هدف از انجام این پژوهش شناسایی وضعیت پژوهش‌های حوزه رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی به‌منظور شناسایی شکاف پژوهشی موجود و وضعیت روش‌شناسی آن‌ها است.روش‌شناسی:در این مطالعه از روش ...  بیشتر
علمی پژوهشی
ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌‌المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس طی سال‌های 2000-2016
4. ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌‌المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس طی سال‌های 2000-2016

شهناز خادمی زاده؛ مهناز کمایی

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 63-82

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.29218.1588

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تولیدات علمی و تعیین جایگاه دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال‌های 2000- 2016 در پایگاه وب آو ساینس (Web of Science) با هدف ترسیم ساختار علمی این دانشگاه می‌باشد. روش: پژوهش حاضر‌، ...  بیشتر
علمی پژوهشی
میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش
5. میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش

محمود مرادی؛ امین زارع؛ فیض الله وقاصفت

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1398

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.16751.1181

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی به اصول اخلاق حرفه ای با توجه به سن، سطح تحصیلات، جنسیت، و وضعیت تاهل آنان بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی
6. بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی

مریم شمسایی؛ فریبا نظری

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1398

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.23441.1389

چکیده
  هدف: بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی می‌باشد. روش: پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف کاربردی و توصیفی از نوع ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی
7. بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی

محمد رضا بهرنگی؛ زینب ایزدیان؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1398

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.24910.1447

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی وضعیت پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی و شناسایی خوشه‌های موضوعی آن بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام است. روش: این پژوهش به روش توصیفی_ پیمایشی و با استفاده ...  بیشتر
علمی پژوهشی
رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی
8. رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی

عباس دولانی؛ میترا شکوری فسقندیس؛ معصومه کربلا آقایی کامران

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1398

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.26600.1507

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی و ارزیابی رابطه‌ی آن با رضایت کاربران می‌باشد. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی
9. بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی

رعنا کوثری؛ علی حسین قاسمی؛ فیروزه زارع فراشبندی؛ سید جواد قاضی میرسعید

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1398

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.28682.1569

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی در سال 2015 است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحلیلی – مقطعی است. جمع‌آوری ...  بیشتر
علمی پژوهشی
چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL
10. چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL

فرج اله رحیمی؛ جواد پور کریمی؛ سیده زهرا سالاری؛ رضا صالحی

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1398

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2020.24193.1424

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی و عمومی شهر اهواز با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از ...  بیشتر
علمی پژوهشی
تاثیر طفره روی سایبری بر عملکرد کارکنان ( مورد مطالعه شرکت داده ورزی سداد )
11. تاثیر طفره روی سایبری بر عملکرد کارکنان ( مورد مطالعه شرکت داده ورزی سداد )

فرخنده صالحی؛ حبیب الله رودساز؛ یوسف محمدی مقدم

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1398

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2020.23862.1404

چکیده
  در طی سالیان گذشته ورود فناوری‌های الکترونیکی به‌ویژه اینترنت در سازمان‌ها مزیت‌های بسیاری را برای سازمان و کارکنان آن فراهم کرده است؛ بااین‌وجود فناوری‌های نوین ازجمله اینترنت پیامدهای منفی، ...  بیشتر
علمی پژوهشی
تاثیر اندازه و حجم سایت، فایل های غنی، تعداد مقالات و پیوندهای سایت بر رویت پذیری در صد وب سایت برتر نظام رتبه بندی وبومتریک
12. تاثیر اندازه و حجم سایت، فایل های غنی، تعداد مقالات و پیوندهای سایت بر رویت پذیری در صد وب سایت برتر نظام رتبه بندی وبومتریک

محمدرضا فرهادپور؛ حنان نوروزی نیا

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1398

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2020.25738.1481

چکیده
  هدف: وب‌سایت‌های دانشگاهی با معرفی تاریخچه، اهداف، خدمات آموزشی، پژوهشی، اداری و فوق برنامه فرهنگی و جذب دانشجویان، اساتید و کارکنان نقش مهمی در نشر اطلاعات آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه‌ها بر عهده ...  بیشتر