علمی پژوهشی
بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران

مریم پارسائیان؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه آخشیک؛ محمد حسن زاده

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/slis.2018.26872.1519

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی و نظام وزن‌دهی آن با کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است.روش: پژوهش حاضر در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. در مرحله کیفی با استفاده از پنل دلفی، مهمترین معیارهای فرعی الگوی تعالی سازمانی متناسب با کتابخانه‌های دانشگاهی ایران شناسائی شد، در مرحله کمی با استفاده از پرسشنامه متناسب‌سازی ...  بیشتر

علمی پژوهشی
رقابت استنادی در مجموعه مجلات ملی (NJS): شناسایی مجلات هسته ایران

زهره چراغی؛ فریده عصاره؛ هاجر ستوده

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 23-40

https://doi.org/10.22055/slis.2020.26847.1517

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی وضعیت رقابت استنادی مقالات پژوهشگران ایرانی در مجموعه مجلات ملی و شناسایی مجلات هسته ایران در گروه‌های سه‌گانه مجلات هسته استنادی، مجلات هسته انتشاراتی و مجلات هسته متیو می‌باشد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام شده است. تحلیل داده‌ها به کمک اکسل و نرم‌افزار آماری SPSS انجام ...  بیشتر

علمی پژوهشی
رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام‌مند

حیدر اسماعیلی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مهدی علیپور حافظی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22055/slis.2020.29258.1589

چکیده
  هدف:هدف از انجام این پژوهش شناسایی وضعیت پژوهش‌های حوزه رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی به‌منظور شناسایی شکاف پژوهشی موجود و وضعیت روش‌شناسی آن‌ها است.روش‌شناسی:در این مطالعه از روش مرور نظام‌مند استفاده شد. گام‌های مورد نظر در روش بیان شده به ترتیب طی شده و ضمن آن منابع شناسایی و فیلتر نهایی شدند و نسبت به مطالعه ...  بیشتر

علمی پژوهشی
ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌‌المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس

شهناز خادمی زاده؛ مهناز کمایی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 65-83

https://doi.org/10.22055/slis.2019.29218.1588

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تولیدات علمی و تعیین جایگاه دانشگاه شهید چمران اهواز در پایگاه وب آو ساینس (Web of Science) با هدف ترسیم ساختار علمی این دانشگاه می‌باشد. روش: پژوهش حاضر‌، مطالعه‌ای با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی است. رویکرد به کار رفته در این پژوهش رویکردی مبتنی بر استفاده از اطلاعات کتابشناختی و تحلیل استنادی مقاله‌های ...  بیشتر

علمی پژوهشی
رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی

عباس دولانی؛ میترا شکوری فسقندیس؛ معصومه کربلا آقایی کامران

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 84-102

https://doi.org/10.22055/slis.2019.26600.1507

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی و ارزیابی رابطه‌ی آن با رضایت کاربران می‌باشد. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کتابداران و کاربران فعال کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی در 21 شهرستان استان تشکیل می‌دهند. ...  بیشتر

علمی پژوهشی
میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش

محمود مرادی؛ امین زارع؛ فیض الله وقاصفت

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 103-112

https://doi.org/10.22055/slis.2017.16751.1181

چکیده
  هدف: یکی از مهم ترین متغیرها در موفقیت هر سازمان، رعایت اخلاق به طور عام و اخلاق حرفه ای است. هدف این پژوهش بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی به اصول اخلاق حرفه ای با توجه به سن، تجربه کاری، سطح تحصیلات، تخصص شغلی، جنسیت، سمت و شرایط استخدامی آنان بود.روش­شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی باست که با ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی

مریم شمسایی؛ فریبا نظری

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22055/slis.2018.23441.1389

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی است. روش­شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی است که با رویکرد علّی انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بوده ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی

محمد رضا بهرنگی؛ زینب ایزدیان؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24910.1447

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش ارزیابی پژوهش­های مرتبط با حوزه آموزش از راه دور نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس با استفاده از مدل سرمایه علمی می­باشد.روش­شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی علم سنجی است و با استفاده از روش تحلیل شبکه­ای انجام گرفته است. همچنین باتوجه به بررسی رابطه بین متغیرها این تحقیق از نوع همبستگی به شمار می­رود. ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی

رعنا کوثری؛ علی حسین قاسمی؛ فیروزه زارع فراشبندی؛ سید جواد قاضی میرسعید

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 147-164

https://doi.org/10.22055/slis.2019.28682.1569

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی گرایش روش­ شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه ­های بین­ المللی  بوده است. روش­شناسی: این مطالعه تحلیلی مقطعی روی 281 مقاله دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، نمایه شده در نمایه­های آی­اس­آی، پابمد و اسکوپوس انجام گرفت. جمع­آوری داده­ها به روش سرشماری ...  بیشتر

علمی پژوهشی کتابخانه های عمومی
چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL

فرج اله رحیمی؛ جواد پور کریمی؛ سیده زهرا سالاری؛ رضا صالحی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 165-180

https://doi.org/10.22055/slis.2020.24193.1424

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه­های دانشگاهی و عمومی شهر اهواز با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL انجام شده است. روش ­شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ نحوه گرداوری داده­ها توصیفی اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق از سرپرستان و مدیران ارشد کتابخانه­های عمومی و دانشگاهی ...  بیشتر

علمی پژوهشی
تاثیر طفره روی سایبری بر عملکرد کارکنان ( مورد مطالعه شرکت داده ورزی سداد )

حبیب الله رودساز؛ یوسف محمدی مقدم؛ فرخنده صالحی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 181-200

https://doi.org/10.22055/slis.2020.23862.1404

چکیده
  هدف: در این پژوهش سعی شده است تا یکی از پیامدهای منفی ورود فناوری­های نوین در سازمان موردمطالعه و بررسی قرار گیرد. "طفره­روی سایبری" که بر استفاده غیر کاری از اینترنت به‌وسیله کارکنان در سازمان دلالت دارد موضوع موردبحث در پژوهش حاضر است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر طفره‌روی سایبری بر عملکرد کارکنان شرکت داده­ورزی سداد (پارس) ...  بیشتر

علمی پژوهشی
تاثیر اندازه و حجم سایت، فایل های غنی، تعداد مقالات و پیوندهای سایت بر رویت پذیری در صد وب سایت برتر نظام رتبه بندی وبومتریک

حنان نوروزی نیا؛ محمدرضا فرهادپور

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 201-220

https://doi.org/10.22055/slis.2020.25738.1481

چکیده
  هدف: در این پژوهش بررسی تأثیر اندازه سایت، فایل­های غنی، تعداد مقالات و پیوندهای سایت بر رؤیت­پذیری صد وب­سایت برتر دانشگاهی است. روش­شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ نوع در زمره تحقیقات کاربردی است که با روش پیمایشی تحلیلی انجام شد. داده­ها با استفاده از یک سیاهه وارسی حاوی30 گویه برای چهار زیرمجموعه رؤیت­پذیری، اندازه و حجم وب‌سایت، ...  بیشتر