درباره نشریه

مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، فصلنامه­ ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است  که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، مدیریت و منتشر می شود. این نشریه  به مباحث مهم و اساسی علم اطلاعات و دانش شناسی پرداخته و در بررسی مقالات از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناساستفاده می نماید. در این فصلنامه مقالاتی از نوع مقالات پژوهشی، مقالات مروری و نامه به سردبیر مورد بررسی و داوری قرار می­گیرد. بررسی و انتشار مقاله در این نشریه مستلزم پرداخت هزینه است که این هزینه در دو مرحله از نویسندگان دریافت می­شود: مبلغ 1000000 ریال برای هزینه داوری و مبلغ 2000000 ریال برای پذیرش و چاپ.

فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در نشر (COPE) می­باشد و از آیین­نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می­نماید. این نشریه تحت مجوز (CC- By 4.0) منتشر می­شود و افراد فقط در صورت استناد به مقاله اصلی منتشر شده در این نشریه می­توانند مطالب آن را مورد استفاده قرار دهند.

فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، بر اساس نامه شماره 3/10679  مورخ 1387/12/28 مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از طرف کمیسیون نشریات علمی کشور دارای درجه علمی- پژوهشی شناخته شده و در ارزیابی دارای رتبه علمی (ب) می­باشد.

 

اطلاعات نشریه

وبگاه نشریه: www.slis.scu.ac.ir

ایمیل نشریه: slis.scu.ac@gmail.com 

ایمیل سردبیر: farajpahlou@scu.ac.ir

ایمیل مدیر اجرایی:Z.cheraghi58@gmail.com 

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

 

ویژگی­های نشریه

آغاز انتشار: 1387

نوبت انتشار: فصلنامه

نوع داوری: دوسو ناشناس

ارسال و داوری: آنلاین (سامانه نشریه)

دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز