اهداف 

مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات  با هدف تبادل علم و هم اندیشی بین محققان و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی  به صورت فصلنامه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می­ گردد و از کلیه متخصصین و علاقمندان دعوت می نماید تا یافته های پژوهشی خویش را از طریق این مجله منتشر نمایند. 

 محورهای موضوعی 

اولویتهای پژوهشی این مجله به شرح زیر است: 

  • سیاست‌ها، راهبردها، ابزارها و فنون ذخیره و بازیابی اطلاعات
  • مدیریت دانش و نقش کتابخانه ها در مدیریت دانش و اطلاعات 
  • سازماندهی، مدیریت، و اشاعه اطلاعات و ررویکردهای نوین 
  • پردازش، مستندسازی، و فنون کسب اطلاعات و دانش و چگونگی مدیریت آنها
  • اطلاع‌شناسی، اطلاع‌یابی، و روش‌ها و رویکردهای نوین به علم اطلاعات
  • علم سنجی و کاربردهای آن 

 

انواع مقالات

 

  • مقالات پژوهشی

  • مقالات مروری

  • نامه به سردبیر