نشانی دفتر مجله‌

اهواز؛ دانشگاه شهید چمران؛ کتابخانه مرکزی، طبقه سوم

پست الکترونیکی: slis@scu.ac.ir

پست الکترونیکی مدیراجرایی: z.cheraghi58@gmail.com

تماس با مدیر اجرایی نشریه: 09163163013
(ترجیحا پیام دهید)

 

آدرس: 

 


شناسه امنیتی
CAPTCHA Image