نشانی دفتر مجله‌

اهواز؛ دانشگاه شهید چمران؛ کتابخانه مرکزی، طبقه سوم

پست الکترونیکی: slis@scu.ac.ir

پست الکترونیکی مدیراجرایی: z.cheraghi58@gmail.com

شماره تماس مدیر اجرایی: 

09163163013

 

 


شناسه امنیتی
CAPTCHA Image