آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 834
تعداد پذیرش 255
تعداد عدم پذیرش 347

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 323
تعداد مشاهده مقاله 293199
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 157991
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
درصد پذیرش 31 %