سردبیر مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات از رونمایی از نسخه جدید نرم افزار سامانه مدیریت نشریه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات خبر داد. پرفسور فرچ پهلو با اعلام این خبر افزود: به همت همکاران مجله، نسخه جدید از آذرماه سال جاری در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.