داورانی که در فاصله سالهای 1399-1400با این نشریه همکاری داشته اند:  

نام خانوادگی

نام

رتبه علمی

کشور

شهر

سازمان

سمت / سازمان

Publons

آبام

زویا

استادیار

ایران

تهران

دانشگاه الزهرا

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

آخشیک

سمیه سادات

استادیار

ایران

تهران

دانشگاه خوارزمی

استادیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

Publons

ارشادی

محمد جواد

استادیار

ایران

تهران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

گروه مدیریت فناوری اطلاعات. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

 

اسفندیاری مقدم

علیرضا

دانشیار

ایران

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی همدان

عضو هیات علمی و دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، ایران

 

اصغرنژاد

حسین

سایر

ایران

همدان

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

 

اصنافی

امیر رضا

استادیار

ایران

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Publons

انصاری

آذرنوش

استادیار

ایران

اصفهان

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی. مدیریت و اقتصاد. دانشگاه اصفهان. اصفهان، ایران

 

باب الحوائجی

فهیمه

دانشیار

ایران

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

باجی

فاطمه

استادیار

ایران

اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

عضو هیأت علمی گروه کتابداری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

Publons

بتولی

زهرا

سایر

ایران

کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

 

بصیریان جهرمی

رضا

استادیار

ایران

بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

 

بیگ زاده

صفر

استادیار

ایران

تهران

ایرانداک

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در پژوهشکده جامعه و اطلاعات، تهران، ایران

 

بیگدلی

زاهد

استاد

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

پارسایی محمدی

پرستو

استادیار

ایران

اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

استادیار، گروه کتابداری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

 

پورآتشی

مهتاب

استادیار

ایران

تهران

موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی

عضو هیات علمی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی، تهران، ایران

 

پورخلیل

ندا

دانشجوی دکتری

ایران

اهواز

نهاد کتابخانه های عمومی کشور

نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 

پورنقی

رویا

استادیار

ایران

تهران

ایرانداک

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)،‌تهران، ایران

 

تاج الدینی

اورانوس

استادیار

ایران

کرمان

دانشگاه شهید باهنر

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

 

تجعفری

معصومه

استادیار

ایران

مشهد

دانشگاه فردوسی

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

ثقه الاسلامی

علیرضا

استادیار

ایران

تهران

ایرانداک

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)،‌تهران، ایران

 

جوکار

طاهره

سایر

ایران

شیراز

دانشگاه شیراز

استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

چراغی

زهره

سایر

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،ایران

 

حاجی زین‌العابدینی

محسن

استادیار

ایران

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Publons

حاصلی

داود

سایر

ایران

تهران

نهاد کتابخانه های عمومی کشور

نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 

حسن زاده

محمد

استاد

ایران

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

Publons

حسینی

سیدباقر

دانشیار

ایران

تهران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 

حمیدی

علی

استادیار

ایران

بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشیار، گروه کتابداری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

 

حیدری

غلامرضا

دانشیار

ایران

کرمانشاه

دانشگاه شهید چمران

عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

خادمی

روح اله

استادیار

ایران

سمنان

دانشگاه سمنان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان،سمنان، ایران

 

خادمی زاده

شهناز

استادیار

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی  دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

خاصه

علی اکبر

استادیار

ایران

گیلان

دانشگاه پیام نور

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

 

خانی

نرگس

دانشجوی دکتری

ایران

تهران

کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر

کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر، تهران، ایران

 

درودی

فریبرز

استادیار

ایران

تهران

ایرانداک

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

 

دهقانی

لیلا

استادیار

ایران

بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتری؛ علم اطلاعات و دانش شناسی؛ استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

رجبعلی بگلو

رضا

استادیار

ایران

تهران

ایرانداک

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

 

رجبی

غلامرضا

دانشیار

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز 

استاد گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

رحمانی

مهدی

دانشجوی دکتری

ایران

تهران

دانشگاه تهران

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و ودانش‌شناسی، گرایش بازیابی اطلاعات و دانش، دانشگاه تهران

 

رحیمی

علیرضا

استادیار

ایران

اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

 

رضایی شریف آبادی

سعید

استاد

ایران

تهران

دانشگاه الزهرا

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

زارع

امین

استادیار

ایران

کرمانشاه

دانشگاه رازی

عضو هیات علمی/ گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 

زارع فراشبندی

فیروزه

دانشیار

ایران

اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، ایران.

 

زره ساز

محمد

استادیار

ایران

تهران

دانشگاه خوارزمی

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 

زمانی

اصغر

استادیار

ایران

تهران

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

زوارقی

رسول

استادیار

ایران

تبریز

دانشگاه تبریز

عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

سادات موسوی

علی

استادیار

ایران

کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

سلیمان پور

سمیرا

دانشجوی دکتری

ایران

تهران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

سهیلی

فرامرز

دانشیار

ایران

کرمانشاه

دانشگاه پیام نور

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 

شعبانی

احمد

استاد

ایران

اصفهان

دانشگاه اصفهان

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران

 

شفیعی

سلیمان

سایر

ایران

کرمانشاه

دانشگاه رازی

عضو هیات علمی/ گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 

شهبازی

مهری

استادیار

ایران

اصفهان

دانشگاه پیام نور

هیات علمی دانشگاه پیام نور

 

صباغی نژاد

زیور

استادیار

ایران

اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز

 

صراطی شیرازی

منصوره

استادیار

ایران

شیراز

ISC

گروه علم سنجی ISC، شیراز، ایران

 

صراف‌زاده

مریم

استادیار

ایران

تهران

دانشگاه تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

 

صیامیان

حسن

دانشیار

ایران

ساری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بابلسر، ایران

 

صیف

محمدحسن

دانشیار

ایران

شیراز

دانشگاه پیام نور

دانشیار. گروه برنامه ریزی آموزشی. دانشگاه پیام نور، ایران.

 

عاصمی

عاصفه

دانشیار

مجارستان

بوداپست

دانشگاه کوروینوس بوداپست

دانشگاه کوروینوس بوداپست، مجارستان

 

عصاره

فریده

استاد

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

هضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

 

عظیمی

علی

استادیار

ایران

تهران

دانشگاه خوارزمی

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،  دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 

عقیقی

علیرضا

استادیار

ایران

همدان

دانشگاه پیام نور

استادیار گروه مدیریت، بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

 

فتاحی

رحمت اله

استاد

ایران

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

فرج پهلو

عبدالحسین

استاد

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

فرزین یزدی

محبوبه

استادیار

ایران

تهران

دانشگاه الزهرا

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

فرهادپور

محمدرضا

استادیار

ایران

اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

استادیار گروم علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران

 

قضاوی

رقیه

دکتری

ایران

اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

 

کوکبی

مرتضی

استاد

ایران

تهران

دانشگاه شهید چمران اهواز

استاد بازنشسته گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

کوهی رستمی

منصور

استادیار

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

 

گرایی

احسان

استادیار

ایران

خرم آباد

دانشگاه لرستان

استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

 

محمدی

سارا

استادیار

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

مرادی

شیما

استادیار

ایران

تهران

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

هیات علمی گروه پژوهشی ارزیابی سیاستها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا،

 

مصطفوی

اسماعیل

استادیار

ایران

یزد

دانشگاه یزد

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، یزد، ایران.

 

مطلبی

داریوش

دانشیار

ایران

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهرری، تهران، ایران

 

مکی زاده

فاطمه

دانشیار

ایران

یزد

دانشگاه یزد

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

 

منصوری

علی

استادیار

ایران

اصفهان

دانشگاه اصفهان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

موسوی چلگ

افشین

دانشیار

ایران

ساری

دانشگاه پیام نور

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 

میرحسینی

زهره

دانشیار

ایران

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

 

نامداریان

لیلا

استادیار

ایران

تهران

ایرانداک

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

 

نظری

فریبا

استادیار

ایران

اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی

عضو هیت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز، اهواز،ایران

 

نعیمی صدیق

علی

استادیار

ایران

تهران

ایرانداک

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

 

نورمحمدی

حمزه علی

استادیار

ایران

تهران

دانشگاه شاهد

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

 

نوروزی چاکلی

عبدالرضا

دانشیار

ایران

تهران

دانشگاه شاهد

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

 

نویدی

فاطمه

دکترای تخصصی

ایران

تهران

دانشگاه خوارزمی

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 

یزدانفر

سیدعباس

دانشیار

ایران

تهران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران