داوران محترم، صمیمانه از همکاری شما با مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات بسیار سپاسگزاریم. جهت اصلاح هر چه بهتر مقالات و ارتقای کیفیت مقالات ارسالی بر اساس نظرات ارزشمند داوران گرامی، خواهشمندیم که فایل کامنت گذاری شده و نظرات تخصصی خود را در محل مربوطه به همراه فرم ارزیابی ارسال فرمایید. همچنین ارسال ایمیل قدردانی از داوری، ارسالی از سوی مجله به ایمیل reviews@webofscience.com جهت درج سوابق داوران محترم در پایگاه پابلونز باعث امتنان خواهد بود. 

چنانچه در پایگاه پابلونز (Web of Science) عضو نیستید از طریق این لینک ثبت نام نموده و لینک صفحه پروفایل خود را برای مدیر اجرایی نشریه ارسال نمایید. 

لینک ثبت نام در پابلونز

از همکاری شما برای ثبت سوابق داوری تخصصی این نشریه سپاسگزاریم. 


داوران نشریه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات که در سال 1401در داوری به موقع مقالات با این نشریه همکاری داشته اند: 

 

نام  نام خانوادگی  وابستگی سازمانی  Publons
سلیمان شفیعی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی  
گلنسا گلینی مقدم استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی  
امین زارع عضو هیات علمی/ گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی  
فاطمه باجی عضو هیأت علمی گروه کتابداری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

Publons

زینب محمدی فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز  
نرگس خانی کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر  
فرامرز سهیلی دانشگاه پیام نور Publons
مهدی شقاقی استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی  
امیر رضا اصنافی عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی Publons
اصغر زمانی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی  
رضا کریمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم  
اسماعیل مصطفوی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، یزد، ایران.  
زهره چراغی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز  Publons
زیور صباغی نژاد عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز  
آرمین رجب زاده استادیار گروه مدیریت بازرگانی و مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور استان قزوین  
آتوسا کوچک مسئول کتابخانه /دانشکده مهندسی علوم آب /دانشگاه شهید چمران  
علیرضا عقیقی استادیار گروه مدیریت، بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.  
محمد حسن زاده گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

Publons

حمید احمدی دانشگاه رازی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رئبس کتابخانه
 
منصور کوهی رستمی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز  
علی بیرانوند استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.  
احمد شعبانی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان  
داریوش مطلبی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهرری، تهران، ایران  
عباس حسین زاده بندقیری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اهواز  

 


لیست داورانی که در سال 1399-1400 با این نشریه همکاری داشته اند.