نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر قطب مدیریت دانش و استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهوار

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    هدف:مقاله حاضر بر آن است تا خواندن را به عنوان کنشی اجتماعی تببین کند. بر این اساس ضمن پرداختن به مفهوم جامعه­شناسی خواندن، مفهوم خواندن  به عنوان یک "کنش اجتماعی" مورد بررسی قرار می­گیرد. روش پژوهش: روش انجام مقاله­ی حاضر، مروری - تحلیلی است. یافته­ها: بخش عمده­ای از جامعه­شناسی خواندن تلاش دارد به سه سئوال پاسخ دهد: چه کسی می­خواند؛ چگونه می­خواند و چگونه خواندن با سایر فعّالیّت­های افراد ارتباط برقرار می­سازد؟ یافته­های مقاله نشان دادند که مؤلفه­های جمعیت­شناختی و جامعه­شناختی بر میزان و نوع کنش خواندن تأثیر گذار هستند. همچنین از نظریه­ی کنش اجتماعی و خواندن جمعی جهت پاسخ به این­که افراد چگونه افراد می­خوانند استفاده شده است. ارزش/ اصالت: تا کنون مفهوم خواندن، عمدتاً با سه پارادایم روانشناختی، تعلیم و تربیتی و جامعه­شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. دو پارادایم روانشناختی و تعلیم تربیتی وجوه غالب پژوهش­های مربوط به مطالعات خواندن بوده و کمتر به وجه جامعه­شناختی آن پرداخته شده است. توضیح کنش خواندن از نگاه جامعه­شناختی نه تنها عوامل اجتماعی و زمینه­ای را که خواندن را تحت تأثیر قرار می­دهند روشن می­سازد، بلکه خواندن را به عنوان شکل خاصی از تعامل اجتماعی به صورت جامع­تری تحلیل می­کند. بررسی خواندن در بافت نظریات جامعه­شناسی در شناخت، برنامه­ریزی و ترویج فرهنگ خواندن بسیار مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Inquiry into sociology of reading

نویسنده [English]

  • Mansor Kohi Rostami 2

چکیده [English]

This paper tries to explain the reading as a social practice. Therefore, while dealing with the concept of sociology of reading, pays to read as a social practice.
Research Methods: The method is analytical review.
Findings: The research findings have shown that the demographic and sociological factors influence the amount and type of reading practice. The theory of social action and public readings has been used to respond to how people read..
Value/originality: researcher in reading Studies used mainly three psychological, sociological and education paradigms. Two psychological and educational paradigms are dominant in reading studies and research related to lower cognitive aspect of society has been read. Less sociological aspect has been read and less sociological aspect has been addressed. Explanation Sociological act of reading not only affect the relationship between social and background factors that reading makes clear, It makes for a more comprehensive analysis of reading as a form of social interaction. Review the reading in the context of sociological theories in understanding; planning and the promotion of reading culture will be very effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading
  • Sociology of reading
  • Social action
  • Social factors