با شیوع جهانی ویروس کرونا و تأثیر همه­جانبه­ی آن بر ابعاد مختلف زندگی افراد، از جمله تعامل آنان با کتابخانه­ها و فضای اطلاعاتی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات کتابداری و علم اطلاعات در چارچوب مسئولیت علمی و در راستای نگاه موشکافانه و مسئله محور به موضوعات جدید حوزه علم اطلاعات، در نظر دارد شماره ویژه خود در سال 99 را به موضوع "بحران کرونا و علم اطلاعات" اختصاص دهد. لذا از کلیه پژوهشگران و کتابداران محترم دعوت می­شود تا مقاله­های علمی-پژوهشی خود را با رعایت استانداردهای پژوهشی، حداکثر تا پایان تیر ماه به سامانه فصلنامه به آدرس http://slis.scu.ac.ir/  ارسال فرمایند.