نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

Purpose: the current research aimed to compare the effectiveness of various tags and codes for retrieving images from the Google.
Design/methodology: selected images with different characteristics in a registered domain were carefully studied. The exception was that special conceptual features have been apportioned for each group of images separately. In this regard, each group image surrounding texts was dissimilar. Images were allocated with captions including language in Farsi and English, alt text, image title, file name, free and controlled languages and appropriation text to images properties.
Findings: allocating texts to images on website causes Google retrieve more images. Chi-square test for difference of retrieved images in 5 Codes is significant and revealed that in different codes, significantly various numbers of images were retrieved. Caption allocation in English had the best effect in retrieving images in the study sample and file name had less effect in image retrieval ranking. image retrieval

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Enhancement of Image Retrieval: A Study on Text Surrounded Online Images

نویسندگان [English]

  • Saleh Rahimi 1
  • Hamid Keshavarz 2
  • Mahdi Khademian 3

1 Faculty member, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Faculty member, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 National Library and Archive of Iran

چکیده [English]

Purpose: the current research aimed to compare the effectiveness of various tags and codes for retrieving images from the Google.
Design/methodology: selected images with different characteristics in a registered domain were carefully studied. The exception was that special conceptual features have been apportioned for each group of images separately. In this regard, each group image surrounding texts was dissimilar. Images were allocated with captions including language in Farsi and English, alt text, image title, file name, free and controlled languages and appropriation text to images properties.
Findings: allocating texts to images on website causes Google retrieve more images. Chi-square test for difference of retrieved images in 5 Codes is significant and revealed that in different codes, significantly various numbers of images were retrieved. Caption allocation in English had the best effect in retrieving images in the study sample and file name had less effect in image retrieval ranking. image retrieval

کلیدواژه‌ها [English]

  • image indexing
  • image retrieval
  • semantic image retrieval
Ayache, S., Quenot, G. & Satoh, S. (2006). Context-Based Conceptual Image Indexing. ICASSP. International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, IEEE.
Azzam, I.A.A., Leung, C.H.C. & Horwood, J.F. (2004). Implicit Concept-based Image Indexing and Retrieval," Multi-Media Modeling Conference, International, pp. 354, 10th International Multimedia Modelling Conference.
Bar-Ilan, J., M. Zhitomirsky-Geffet, Y. Miller, & S. Shoham. (2012). Tag-based retrieval of images through different interfaces –a user study. Online Information Review, 36(5): 739-757.
Barnard, K. and Forsyth, D. (2001). Learning the Semantics of Words and Pictures. International Conference on Computer Vision, 2: 408-415.
Booth, P.F. (2001). Indexing: The manual of good practice. Munich: K. G. Saur.
Chen, H-L. & Rasmussen, E. (1999). Intellectual Access to Images. Library Trennds, 48(2): 291-302.
Chu, H. (2001).Research in Image Indexing and Retrieval as Reflected in the Literature. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52(12):1011-1018.
Collins, K. (1998). Providing Subject Access to Images: A Study of User Queries. The American Archivist, 61: 36-55.
El-Qawasmeh, E. (2003). A quadtree-based representation technique for indexing and retrieval of image databases. Journal of Visual Communication and Image Representation, 14(3): 340-357.
Enser, P.G.B. and McGregor, C.G. (1993). Analysis of visual information retrieval queries (6104). London: British Library.
Fadzli, S.A. & Setchi, R. (2012). Concept-based indexing of annotated images using semantic DNA. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 25(8): 1644–1655.
Fauzi, F. & Belkhatir, M. (2013). Multifaceted conceptual image indexing on the World Wide Web. Information Processing and Management, 49(2): 420-440.
Jacobs, C. (1999). If a picture is worth a thousand words, then…. The Indexer, 21 (3): 119-121.
Jayaratne, L. (2006). Enhancing retrieval of images on the web through effective use of associated text and semantics from low-level image features. PhD Dissertation, School of Computing and Mathematics, University of Western Sydney.
Jung, K., Kim, K.I. & Jain, A.K. (2004). Text Information Extraction in Images and Video: A Survey. Pattern Recognition, 37: 977-997.
Krause, M.G. (1988). Intellectual problems of indexing picture collections. Audiovisual Librarian, 14(4): 73-81.
Layne, S. S. (1986). Analyzing the subject of a picture. A theoretical approach. Cataloging and classification quarterly, 6(3): 39-52.
Lee, H.J. and Neal, D. (2010). A new model for semantic photograph description combining basic levels and user-assigned descriptors. Journal of Information Science, 36(5): 547-565.
Markkula, M., & Sormunen, E. (2000). End-user searching challenges indexing practices in the digital newspaper photo archive, Information Retrieval, 1(4): 259-285.
Matusiak, K.K. (2006). Towards user-centered indexing in digital image collections. OCLC Systems and Services: International digital library perspectives, 22(4): 283-298.
Ménard, E. (2007). Image Indexing: How Can I Find a Nice Pair of Italian Shoes? Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 34(1), 21-25.
Ménard, E. (2010). Ordinary image retrieval in a multilingual context. A comparison of two indexing vocabularies.  Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 62(4/5): 428-437.
Panofsky, E. (1955). Meaning in the Visual Arts, Anchor, NewYork, NY.
Patil, R, C and Durugkar, S. R (2015). Content Based Image Re-ranking using Indexing Methods, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 5(8): 447-453.
Powell RR. (1997).Basic research methods for librarians. 3rd ed. Greenich, CT: Ablex Publishing.
Roberts, H.E. (2001). A Picture is Worth a Thousand Words: Art Indexing in Electronic Databases. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52(11): 911–916.
Rorissa, A. (2008). User-generated descriptions of individual images versus labels of groups of images: A comparison using basic level theory. Information Processing and Management. 44: 1741–1753.
Setchi, R. Tang, Q.  & Stankov, I. (2011). Semantic-based information retrieval in support of concept design. Advanced Engineering Informatics, 25(2): 131-146.
Smits, G., Plu, M. and Bellec, P. (2006). Personal Semantic Indexation of Images Using Textual Annotations. SAMT, LNCS 4306, 71–85.
Stephen, C. (2009). From print to web: indexing for accessibility. The Indexer, 27(2): 76-79. 
Svenonius, E. (1994). Access to Nonbook Materials: The Limits of Subject Indexing for Visual and Aural Languages. Journal of the American Society for Information Science, 45(8): 600-606.
Vadivel, A., Sural, S. & Majumdar, A.K. (2009). Image retrieval from the web using multiple features. Online Information Review, 33(6): 1169-1188.
Vrochidis, S., Moumtzidou, A. & Kompatsiaris, I. (2012). Concept-based patent image retrieval. World Patent Information, 34(4): 292–303.
Westerveld, T.H.W. (2000). Image Retrieval: Content versus Context. In: Proceedings of the Conference on Context-Based Multimedia Information Access, RIAO. 276-284.