بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور

علی حسین قاسمی؛ سید جواد قاضی میر سعید؛ زیور صباغی نژاد؛ امل ساکی مالحی؛ مریم زاهدیان

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 49-65

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24832.1446

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین مولفه­های ضروری و مطلوب  در بخش سفارشات و مجموعه­گستری نرم­افزارهای کتابخانهای برای کتابخانه­های علوم پزشکی کشور ایران انجام شد.روش­ شناسی: پژوهش حاضر یک پژوهش پیمایشی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و سیاهة وارسی پژوهشگر ساخته می‌باشد. پرسشنامۀ مورداستفاده شامل 210گویه بود که در قالب 38 ویژگی ...  بیشتر

بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی

رعنا کوثری؛ علی حسین قاسمی؛ فیروزه زارع فراشبندی؛ سید جواد قاضی میرسعید

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 147-164

https://doi.org/10.22055/slis.2019.28682.1569

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی گرایش روش­ شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه ­های بین­ المللی  بوده است. روش­شناسی: این مطالعه تحلیلی مقطعی روی 281 مقاله دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، نمایه شده در نمایه­های آی­اس­آی، پابمد و اسکوپوس انجام گرفت. جمع­آوری داده­ها به روش سرشماری ...  بیشتر