نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

   هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود کتابخانه­های بیمارستانی استان خوزستان و مقایسه نتایج حاصل از این بررسی با «استانداردهای کتابخانه­های بیمارستانی 2007» است. پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از سیاهه وارسی گردآوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که هیچ یک از 17 کتابخانه بیمارستانی مورد مطالعه از نظر سطح تحصیلات و رشته تحصیلی مسئولین خود استاندارد نیستند و تمام کتابخانه­ها به کتابدار  متخصص و یا کارمند فنی و کتابدار مشاور نیاز دارند. از نظر ساعات ارائه خدمات هیچ یک از کتابخانه­ها به صورت شبانه­روزی باز نیست، و بیشترین  میزان ساعت کاری مربوط به6 تا 8 ساعت کار در روز است. حدود 70 در صد از کتابخانه­ها به اینترنت متصل هستند اما کمتر از نیمی از آنها  امکان دسترسی به مجلات الکترونیکی پیوسته دارند. بیشترین اشتراک پایگاه­های اطلاعاتی مربوط به مدلاین با 47 در صد وکمترین متعلق به اکسرپتا مدیکا با 8/11 در صد بود. نزدیک 30درصد از کتابخانه­ها دارای ساختمان مناسب کتابخانه هستند و بیشتر کتابخانه­ها (5/76%) فضای کافی برای ایستگاه­های کاری و فناوری اطلاعات نداشتند.بیشترین تجهیزات سخت­افزاری فناوری اطلاعات به خط تلفن با صد در صد تعلق دارد، اما هیچ یک از کتابخانه­ها از فهرست پیوسته برخوردار نیستند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Khuzestan Province Hospital Libraries Based on Hospital Libraries Standards 2007

نویسندگان [English]

  • Zahed Bigdeli 1
  • Simin Momenzadeh 2

چکیده [English]

This study attempted to evaluate hospital libraries in Khuzestan province against the standards issued by Medical Library Association (MLA 2007) of America. The data was collected through a checklist.The results showed that none of the 17 hospitals studied could be considered "standard" with the MLA Standards. Libraries suffered non-librarian managers and almost all were in need of specialist librarians or professional staff, and consulting librarians. Approximately 71% of the libraries are connected to the Internet, however, only 41.9% of the libraries have access to electronic journals. None of the libraries works 24 hours a day, and mostly work 6-8 hours daily. The results also showed that the most frequent services were publishing "Library News" and "What's New in the Library"; on the other hand, publishing "subject bibliographies" and holding "conferences, seminars, etc." were the least library/information services offered.  29.4 % of hospital libraries have buildings exclusively pre-planned for library, and 76.5% of them did not have enough space and facilities for work stations and other new information technology equipment. None of the libraries enjoys having online public-access catalog (OPAC). Most of the libraries are subscribed to MEDLINE (47%), whereas subscription to EXCERPTA MEDICA database with 11.8% stands on the lowest step of the ladder. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • hospital libraries
  • Evaluation
  • Khuzestan province
  • Standards