بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی

مریم شمسایی؛ فریبا نظری

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22055/slis.2018.23441.1389

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی است. روش­شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی است که با رویکرد علّی انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بوده ...  بیشتر

امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان

هاجر کارکو؛ فریبا نظری؛ عبدالهادی درزیان عزیزی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22055/slis.2018.21409.1322

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی امکانات موجود از نظر مؤلفه­های آمیخته بازاریابی هفت‌پی بر مدیران کتابخانه­های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان است. روش‌: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده­ها، پرسش‌نامه­ای محقق­ساخته است. یافته‌ها: نتایج حاصل از برازش نکویی خی­دو برای عوامل هفت­گانه­ی ...  بیشتر

بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز

زهرا محمدیان؛ فریبا نظری؛ علی حسین قاسمی

دوره 9، شماره 20 ، مرداد 1396، ، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13193

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار نظام­آراستگی در کتابخانه­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد.  روش: روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کتابداران شاغل در کتابخانه­های مورد بررسی (47 نفر) بودند. ابزار جمع­آوری اطلاعات بر پایه پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده‌ها ...  بیشتر