مدیریت دانش
مؤلفه‌های درحال تغییر ممیزی دانش در سازمان های پروژه محور: از حال تا آینده

فاطمه نویدی؛ محمد حسن زاده

دوره 14، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 22-40

https://doi.org/10.22055/slis.2020.31482.1663

چکیده
  هدف: خلق دانش و جریان آن در سازمان های پروژه‌محور ویژگی‌های منحصر به فردی دارد و ممیزی دانش خلق شده در این سازمان‌ها نیز با سایر سازمان‌ها تفاوت چشمگیری دارد. از سوی دیگر، ممیزی دانش در موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه-محور نقش اساسی دارد؛ هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان اهمیت و میزان رعایت مؤلفه‌های ممیزی دانش شناسایی شده ...  بیشتر

نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی پژوهشکده سامانه های ماهواره

فاطمه نویدی؛ نصرت ریاحی نیا

دوره 9، شماره 19 ، خرداد 1396، ، صفحه 3-20

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12076

چکیده
  زمینه و هدف.کارکنان یک سازمان به عنوان مهم‌ترین سرمایه‌های سازمان به شمار می‌آیند که در طول خدمت خود در سازمان کوله‌باری از تجارب، مهارت‌ها و دانش فنی را کسب می‌کنند. اگر این مهارت‌ها و دانش فنی مستند نشود، با قطع همکاری این افراد از سازمان، این دانش فنی از بین می‌رود. بنابراین، به منظور حفظ این دانش ارزشمند، پرهیز از دوباره‌کاری، ...  بیشتر