علم سنجی
بررسی رابطه بین محیط علمی، تجربه پژوهشی و کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی: یک مطالعه موردی

اورانوس تاج الدینی؛ محمدباقر نگهبان؛ حمید خواجه

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2020.29523.1602

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین محیط علمی و تجربه پژوهشگران با کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی در دانشگاه شهید باهنر‌کرمان انجام شده است.روش‌شناسی:این پژوهش بر اساس هدف کاربردی بوده که با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. جامعه این پژوهش شامل مقالات منتشر شده پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر‌‌کرمان در مجلات نمایه‌شده در پایگاه استنادی ...  بیشتر

بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم

اورانوس تاج الدینی؛ مرضیه بنی‌اسدی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 188-207

https://doi.org/10.22055/slis.2019.21857.1337

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی اصول زیستی (شامل جامعیت، نکامل، تنوع، فعل و انفعالات) در مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه شده در وبگاه علوم تا سال 2017 است.روش‌شناسی: روش انجام این پژوهش تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات است که در وبگاه علوم نمایه شده­اند. ابزار گرداوری ...  بیشتر

بررسی کیفی تخریب تجهیزات کتابخانه‌های دانشگاهی: وندالیسم کتابخانه‌ای

اورانوس تاج الدینی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، ، صفحه 81-102

https://doi.org/10.22055/slis.2017.18311.1243

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تخریب و آسیب­های عمدی ایجادشده– که نمونه‌ی بارز وندالیسم است- در تجهیزات کتابخانه­های دانشگاه  شهید باهنر کرمان است. روش: رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن تحلیل محتوا است. نمونه مورد بررسی تجهیزات کتابخانه­ای سالن‌های مطالعه در کتابخانه مرکزی دانشگاه ‌شهید باهنر کرمان است که از وندالیسم آسیب‌دیده‌بودند. ...  بیشتر

آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته

اورانوس تاج الدینی؛ محمد اعظمی؛ علی سادات موسوی

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، ، صفحه 67-94

https://doi.org/10.22055/slis.2017.14632.1117

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف امکان­سنجی تبدیل علم به محصول و تحقق فرایند ترجمان دانش در علوم انسانی کشور با بهره‌گیری از نظرات پژوهشگران شاخص علوم انسانی ایران و ارائه الگوی مناسب این حوزه به انجام رسیده است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‏های ترکیبی (متوالی – تبیینی) است که شامل دو روش کمّی- کیفی و با دو جهت­گیری اثباتی- تفسیری ...  بیشتر