منظورشناسی: نگاهی بر چیستی، خاستگاه و تحولات نظری، با تأکید بر پیوندهای نظری و کاربردی آن با علم اطلاعات

آمنه سادات طاهریان؛ مرتضی کوکبی؛ زاهد بیگدلی؛ علیرضا جلیلی فر

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2017.21489.1324

چکیده
  هدف: 1) بررسی و معرفی منظورشناسی به‌لحاظ چیستی، خاستگاه و جایگاه نظری؛ 2) ارائه شواهد و مصادیقی در راستای پیوندهای نظری و کاربردی منظورشناسی با علم اطلاعات. روش‌شناسی: پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای (سندی)- تحلیلی انجام شد. یافته‌ها: طبق متون، منظورشناسی شاخه‌ای از نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی است که بر روابط بین نشانه‌ها با مفسرانشان ...  بیشتر

بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا

مرتضی کوکبی؛ فریده عصاره؛ سمیه علمدار

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 135-148

https://doi.org/10.22055/slis.2018.12411.1048

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا انجام شده است. روش: روش پژوهش پیمایشی و از نوع تحلیل محتواست. گردآوری داده‌ها با استفاده از یک سیاهه‌وارسی محقق‌ساخته صورت گرفت و برای تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints

مرتضی کوکبی؛ فاطمه سبزی زاده؛ غلامرضا حیدری

دوره 9، شماره 22 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/slis.2019.24160.1423

چکیده
  Abstract: The purpose of the present survey is to study the status of knowledge documentation in SCU registrars from the registrars’ employees’ viewpoints in SCU. The research is a survey of a descriptive-analytical type. The questionnaires were distributed among 110 registrars’ employees in SCU. To analyze the data, some descriptive and inferential statistical tests were employed. Findings indicate that the documentation status is relatively desirable, and the employees’ awareness of documentation values is high. Based on employees’ viewpoints, five instructional, ...  بیشتر

پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی

ملک رضوان واعظی؛ مرتضی کوکبی؛ مختار ابراهیمی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11631

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه پیشنهادهایی جهت انجام اصلاحات در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی می‌باشد.  روش: در این پژوهش گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. سپس بر اساس داده‌های گردآوری شده به روش کتابخانه‌ای، متونی برگزیده از نظر سطح خوانایی، با استفاده از فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ...  بیشتر

بالاخره افسانه چیست؟

نرگس خانی؛ مرتضی کوکبی

دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، ، صفحه 37-52

چکیده
  هدف. انگیزۀ اصلی پژوهشگران از نوشتن این مقاله بیان وجود نوعی آشفتگی در کاربرد کلمه "افسانۀ عامیانه" در کتاب‌ها و مقالات مربوط به ادبیات و متون ادبی مربوط به ایران و ارائۀ تعریفی برای افسانۀ عامیانه است. ضرورت بحث درباره علل آشفتگی در کاربرد و بیان معانی مختلف واژة "افسانه" به این دلیل است که پژوهشگرانی که منابع ادبی را مورد بررسی قرار ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر.

رقیه حجازی؛ مرتضی کوکبی؛ سمیه علمدار

دوره 6، 13، بهار و تابستان ، مرداد 1393، ، صفحه 69-88

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت­های موجود در میان فهرستنویسی پیش از انتشار چاپ­های مختلف یک اثر و استانداردهای مورد استفاده، و همچنین تأثیر آن­ها بر بازیابی و گردهم­آوری آثار انجام شد. روش/رویکرد پژوهش: روش این پژوهش از نوع مطالعه موردی است که در آن، برای نمونه فهرستبرگه‌های فیپای متعلق به چاپ‌های مختلف کتاب «خاطرات ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش

مرتضی کوکبی؛ فریده عصاره؛ محمدحسن عظیمی؛ ماجد هاشمی

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، ، صفحه 61-78

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت­های نرم­افزار جامع کتابخانه­ای پارس آذرخش است.  روش تحقیق: در این پژوهش 81 کتابدار شرکت داشتند. از پرسشنامۀ محقق ساخته­ برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون­های تی ...  بیشتر

مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21

مرتضی کوکبی؛ میترا پشوتنی زاده؛ فریده عصاره؛ عبدالحمید معرف زاده

دوره 3، شماره 8 ، دی 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی میزان استفاده از فیلدهای موجود و مناسب یونی مارک و مارک 21 برای منابع الکترونیکی در کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران و میزان تغییر و بومی سازی فیلدهای یونی مارک در کاربرگه منابع الکترونیکی این کتابخانه است. روش: ابتدا تمام فیلدهای مناسب و قابل کاربرد برای منابع الکترونیکی در هر دو فرمت یونی مارک ...  بیشتر